Sidebar
Łuska blasku księżyca
Bardzo rzadki materiał ze Złotej Rathiany. Energia Ziem Przewodnich wzmacnia potwory, które tam żyją.
Rzadkość 11
Rzadkość
x99
Maks.
65,000 z
Kup
6,500 z
Sprzedaj
Where to find Łuska blasku księżyca
Ranga mistrz. Złota Rathiana Guiding Lands (High) x1 100%
Ranga mistrz. Złota Rathiana Złap: Złota Rathiana x1 100%
Ranga mistrz. Złota Rathiana Guiding Lands (Mid) x1 63%
Ranga mistrz. Złota Rathiana Złap: Złota Rathiana x1 63%
Ranga mistrz. Złota Rathiana Guiding Lands (Low) x1 37%
Ranga mistrz. Złota Rathiana Złap: Złota Rathiana x1 37%
What Łuska blasku księżyca is used for
Broń Wymagane
Pancerz Wymagane
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits