Sidebar
Płyn z potwora
Materiał z małych owadów. Połączony z sokami żołądkowymi owadów tworzy klej.
Rzadkość 4
Rzadkość
x99
Maks.
2,000 z
Kup
200 z
Sprzedaj
Where to find Płyn z potwora
Nis. poziom Vespoid Wycięte części x1 23%
Nis. poziom Hornetaur Investigation Reward (Silver) x1 22%
Nis. poziom Hornetaur Investigation Reward (Gold) x1 22%
Nis. poziom Hornetaur Investigation Reward (Bronze) x1 22%
★2 Plaga Vespoidów! Nagrody za zadanie x1 18%
Nis. poziom Starodrzew 2★ Safari ogonowców x1 30%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży 2★ Safari ogonowców x1 30%
Nis. poziom Pogórze Koralowe 3★ Safari ogonowców x1 30%
Nis. poziom Gnijąca Dolina 3★ Safari ogonowców x1 30%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits