Sidebar
Pęknięty kryształ
Ruda z dzikowieżowej części Ziem Przewodnich. Podziemna energia zamieniła ją w kryształ.
Rzadkość 9
Rzadkość
x99
Maks.
8,000 z
Kup
800 z
Sprzedaj
Where to find Pęknięty kryształ
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 50%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 40%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x2 20%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits