Sidebar
Czaszka Leszego
Dowód pokonania Leszego. W innym świecie łowcy przytraczają je do koni, żeby się pochwalić.
Rzadkość 7
Rzadkość
x99
Maks.
4,000 z
Kup
4,000 z
Sprzedaj
Where to find Czaszka Leszego
Wys. poziom Leszy Wycięte części x1 100%
Wys. poziom Leszy Nagroda za pocięcie Leszego x1 100%
What Czaszka Leszego is used for
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits