Sidebar
Lazurowa grzywa
Bardzo rzadki materiał z Lunastry. Energia Ziem Przewodnich wzmacnia potwory, które tam żyją.
Rzadkość 11
Rzadkość
x99
Maks.
45,000 z
Kup
4,500 z
Sprzedaj
Where to find Lazurowa grzywa
Ranga mistrz. Lunastra Guiding Lands (High) x1 100%
Ranga mistrz. Lunastra Złap: Lunastra x1 100%
Ranga mistrz. Lunastra Guiding Lands (Mid) x1 63%
Ranga mistrz. Lunastra Złap: Lunastra x1 63%
Ranga mistrz. Lunastra Guiding Lands (Low) x1 37%
Ranga mistrz. Lunastra Złap: Lunastra x1 37%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits