Sidebar
Powłoka wybuchowa
Powłoka do strzał nakładająca na nie wybuchowy proszek. Pojemność: 20
Rzadkość 3
Rzadkość
x20
Maks.
20 z
Kup
6 z
Sprzedaj
Where to find Powłoka wybuchowa
What Powłoka wybuchowa is used for
Broń Wymagane
Pancerz Wymagane
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits