Sidebar
Zdeformowana kość szału
Kość z gnijącej części Ziem Przewodnich. Podziemna energia zmieniła jej właściwości fizyczne.
Rzadkość 9
Rzadkość
x99
Maks.
8,000 z
Kup
800 z
Sprzedaj
Where to find Zdeformowana kość szału
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 50%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x1 40%
Ranga mistrz. Ziemie Przewodnie x2 20%
What Zdeformowana kość szału is used for
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits