Sidebar
Ścięgno Odogarona
Materiał z Odogarona. Zdobywany głównie w nagrodę. Trwały, służy do wyrobu wyposażenia.
Rzadkość 4
Rzadkość
x99
Maks.
810 z
Kup
810 z
Sprzedaj
Where to find Ścięgno Odogarona
Nis. poziom Odogaron Złam tylne nogi: Odogaron x1 75%
Nis. poziom Odogaron Ostrze łupieżcy x1 31%
Nis. poziom Odogaron Upoluj: Odogaron x1 27%
Nis. poziom Odogaron Investigation Reward (Bronze) x1 27%
Nis. poziom Starożytny leszy Investigation Reward (Bronze) x1 27%
Nis. poziom Odogaron Wycięte części x1 25%
Nis. poziom Odogaron Złap: Odogaron x1 25%
Nis. poziom Odogaron Investigation Reward (Silver) x2 12%
Nis. poziom Starożytny leszy Investigation Reward (Silver) x2 12%
Nis. poziom Odogaron Investigation Reward (Gold) x3 10%
Nis. poziom Starożytny leszy Investigation Reward (Gold) x3 10%
★5 Mięso przecięte do kości Nagrody za zadanie x1 18%
★9 Wezwanie z czeluści Nagrody za zadanie x2 10%
Nis. poziom Gnijąca Dolina 4★ Safari ogonowców x1 60%
What Ścięgno Odogarona is used for
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits