Sidebar
Róg Kelbi
Róg Kelbi niezbyt się przydaje do wyrobu wyposażenia, ale jest ważnym składnikiem wielu przedmiotów.
Rzadkość 4
Rzadkość
x99
Maks.
240 z
Kup
52 z
Sprzedaj
Where to find Róg Kelbi
Ranga mistrz. Pustkowie Dzikowieży 5★ Safari ogonowców x2 18%
Wys. poziom Pustkowie Dzikowieży 3★ Safari ogonowców x1 60%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży 2★ Safari ogonowców x1 60%
Ranga mistrz. Pogórze Koralowe 5★ Safari ogonowców x2 18%
Wys. poziom Pogórze Koralowe 3★ Safari ogonowców x1 60%
Nis. poziom Pogórze Koralowe 3★ Safari ogonowców x1 60%
What Róg Kelbi is used for
Broń Wymagane
Pancerz Wymagane
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits