Sidebar
Zioło ogniste
Wspaniała łatwopalna roślina. Służy do wyrobu materiałów wybuchowych.
Rzadkość 2
Rzadkość
x20
Maks.
44 z
Kup
4 z
Sprzedaj
Where to find Zioło ogniste
★2 Bez pracy nie ma masy Nagrody za zadanie x3 16%
★2 Tępiciel z pustkowia Nagrody za zadanie x3 16%
★3 Kłujący problem Nagrody za zadanie x3 16%
★3 Jaja na pustkowiu Nagrody za zadanie x3 16%
Ranga mistrz. Pustkowie Dzikowieży 5★ Safari ogonowców x20 35%
Wys. poziom Pustkowie Dzikowieży 2★ Safari ogonowców x10 30%
Nis. poziom Pustkowie Dzikowieży 1★ Safari ogonowców x5 30%
What Zioło ogniste is used for
Broń Wymagane
Pancerz Wymagane
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2021 Credits