Sidebar
Kestodona β
Kestodona β parts
Rzadkość 5
Gniazda
Naramien. z Kestodona β
40 ~ 78 +4
Suma 40 ~ 78 +4
Kestodona β skills
Wślizg Zgodności 1 Wślizgi na krótko zwiększają twoją zgodność.
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits