Sidebar
Hueso vena espiritual anciano
Hueso obtenido de monstruos curtidos de las Tierras Destino. Prueba de su estatus como amos de la tierra.
Rareza 11
Rareza
x99
Máx.
50,000z
Comprar
5,000z
Vender
Where to find Hueso vena espiritual anciano
Rango maestro Kirin Guiding Lands (Tempered) x1 35%
Rango maestro Kirin Captura: Kirin x1 35%
Rango maestro Kushala Daora Guiding Lands (Tempered) x1 33%
Rango maestro Kushala Daora Captura: Kushala Daora x1 33%
Rango maestro Lunastra Guiding Lands (Tempered) x1 33%
Rango maestro Lunastra Captura: Lunastra x1 33%
Rango maestro Teostra Guiding Lands (Tempered) x1 33%
Rango maestro Teostra Captura: Teostra x1 33%
Rango maestro Nergigante Regio Guiding Lands (Tempered) x1 33%
Rango maestro Nergigante Regio Captura: Nergigante Regio x1 33%
Rango maestro Vaal Hazak Espóreo Guiding Lands (Tempered) x1 33%
Rango maestro Vaal Hazak Espóreo Captura: Vaal Hazak Espóreo x1 33%
Rango maestro Velkhana Guiding Lands (Tempered) x1 33%
Rango maestro Velkhana Captura: Velkhana x1 33%
Rango maestro Namielle Guiding Lands (Tempered) x1 33%
Rango maestro Namielle Captura: Namielle x1 33%
What Hueso vena espiritual anciano is used for
Armadura Necesitas
Cabeza sup. escarcha α+ x5
Cabeza sup. escarcha β+ x5
Cabeza sup. espórea α+ x5
Cabeza sup. espórea β+ x5
Cabeza sup. Káiser α+ x5
Cabeza sup. Káiser β+ x5
Cabeza sup. Kushala α+ x5
Cabeza sup. Kushala β+ x5
Cabeza sup. Kirin α+ x5
Cabeza sup. Kirin β+ x5
Cabeza sup. Namielle α+ x5
Cabeza sup. Namielle β+ x5
Cabeza sup. triunfal+ x5
Cabeza sup. Shara α+ x5
Cabeza sup. Shara β+ x5
Cabeza sup. Lunastra α+ x5
Cabeza sup. Lunastra β+ x5
Cabeza sup. regia α+ x5
Cabeza sup. regia β+ x5
Cabeza sup. taberna lunar+ x5
Cabeza sup. Safi α+ x5
Cabeza sup. Safi β+ x5
Cabeza sup. Escadora α+ x5
Cabeza sup. Escadora β+ x5
Cabeza sup. dragón α+ x5
Cabeza sup. dragón β+ x5
Cabeza sup. Kulve α+ x5
Cabeza sup. Kulve β+ x5
Cabeza sup. escarcha γ+ x5
Cabeza sup. Namielle γ+ x5
Torso sup. escarcha α+ x5
Torso sup. escarcha β+ x5
Torso sup. espóreo α+ x5
Torso sup. espóreo β+ x5
Torso sup. Káiser α+ x5
Torso sup. Káiser β+ x5
Torso sup. Kushala α+ x5
Torso sup. Kushala β+ x5
Torso sup. Kirin α+ x5
Torso sup. Kirin β+ x5
Torso sup. Namielle α+ x5
Torso sup. Namielle β+ x5
Torso sup. triunfal+ x5
Torso sup. Shara α+ x5
Torso sup. Shara β+ x5
Torso sup. Lunastra α+ x5
Torso sup. Lunastra β+ x5
Torso sup. regio α+ x5
Torso sup. regio β+ x5
Torso sup. taberna lunar+ x5
Torso sup. Safi α+ x5
Torso sup. Safi β+ x5
Torso sup. Escadora α+ x5
Torso sup. Escadora β+ x5
Torso sup. de dragón α+ x5
Torso sup. de dragón β+ x5
Torso sup. Kulve α+ x5
Torso sup. Kulve β+ x5
Torso sup. escarcha γ+ x5
Torso sup. Namielle γ+ x5
Brazos sup. escarcha α+ x5
Brazos sup. escarcha β+ x5
Brazos sup. espóreos α+ x5
Brazos sup. espóreos β+ x5
Brazos sup. Káiser α+ x5
Brazos sup. Káiser β+ x5
Brazos sup. Kushala α+ x5
Brazos sup. Kushala β+ x5
Brazos sup. Kirin α+ x5
Brazos sup. Kirin β+ x5
Brazos sup. Namielle α+ x5
Brazos sup. Namielle β+ x5
Brazos sup. triunfales+ x5
Brazos sup. Shara α+ x5
Brazos sup. Shara β+ x5
Brazos sup. Lunastra α+ x5
Brazos sup. Lunastra β+ x5
Brazos sup. regios α+ x5
Brazos sup. regios β+ x5
Brazos sup. taberna lunar+ x5
Brazos sup. Safi α+ x5
Brazos sup. Safi β+ x5
Brazos sup. Escadora α+ x5
Brazos sup. Escadora β+ x5
Brazos sup. dragón α+ x5
Brazos sup. dragón β+ x5
Brazos sup. Kulve α+ x5
Brazos sup. Kulve β+ x5
Brazos sup. escarcha γ+ x5
Brazos sup. Namielle γ+ x5
Cintura sup. escarcha α+ x5
Cintura sup. escarcha β+ x5
Cintura sup. espórea α+ x5
Cintura sup. espórea β+ x5
Cintura sup. Káiser α+ x5
Cintura sup. Káiser β+ x5
Cintura sup. Kushala α+ x5
Cintura sup. Kushala β+ x5
Cintura sup. Kirin α+ x5
Cintura sup. Kirin β+ x5
Cintura sup. Namielle α+ x5
Cintura sup. Namielle β+ x5
Cintura sup. triunfal+ x5
Cintura sup. Shara α+ x5
Cintura sup. Shara β+ x5
Cintura sup. Lunastra α+ x5
Cintura sup. Lunastra β+ x5
Cintura sup. regia α+ x5
Cintura sup. regia β+ x5
Cintura sup. taberna lunar+ x5
Cintura sup. Safi α+ x5
Cintura sup. Safi β+ x5
Cintura sup. Escadora α+ x5
Cintura sup. Escadora β+ x5
Cintura sup. dragón α+ x5
Cintura sup. dragón β+ x5
Cintura sup. Kulve α+ x5
Cintura sup. Kulve β+ x5
Cintura sup. escarcha γ+ x5
Cintura sup. Namielle γ+ x5
Piernas sup. escarcha α+ x5
Piernas sup. escarcha β+ x5
Piernas sup. espóreas α+ x5
Piernas sup. espóreas β+ x5
Piernas sup. Káiser α+ x5
Piernas sup. Káiser β+ x5
Piernas sup. Kushala α+ x5
Piernas sup. Kushala β+ x5
Piernas sup. Kirin α+ x5
Piernas sup. Kirin β+ x5
Piernas sup. Namielle α+ x5
Piernas sup. Namielle β+ x5
Piernas sup. triunfales+ x5
Piernas sup. Shara α+ x5
Piernas sup. Shara β+ x5
Piernas sup. Lunastra α+ x5
Piernas sup. Lunastra β+ x5
Piernas sup. regias α+ x5
Piernas sup. regias β+ x5
Piernas sup. taberna lunar+ x5
Piernas sup. Safi α+ x5
Piernas sup. Safi β+ x5
Piernas sup. Escadora α+ x5
Piernas sup. Escadora β+ x5
Piernas sup. dragón α+ x5
Piernas sup. dragón β+ x5
Piernas sup. Kulve α+ x5
Piernas sup. Kulve β+ x5
Piernas sup. escarcha γ+ x5
Piernas sup. Namielle γ+ x5
Cigua centrada III x4
Cigua abrasiva IV x4
Cigua guardián III x4
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2023 Credits