Sidebar
Kulve Taroth α+
Kulve Taroth α+ parts
Rareza 12
Espacios
Cabeza sup. Kulve α+
0 ~ 0
Torso sup. Kulve α+
0 ~ 0
Brazos sup. Kulve α+
0 ~ 0
Cintura sup. Kulve α+
0 ~ 0
Piernas sup. Kulve α+
0 ~ 0
Total 0 ~ 0
Kulve Taroth α+ skills
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits