Sidebar
M★4 폭군, 추위에도 태연
그런데 당신, 안쟈나프 아종에 관심 있으시군요? 신대륙의 수룡종을 말하는 데 있어서 안쟈나프 아종을 빠뜨릴 수 없죠. 바다 건너 극한지에서 살고 있다니. 저도 놀라움과 흥분을 감추지 못했답니다.
안쟈나프 아종 사냥
바다 건너 극한지
MR 13 이상
수주/참가 조건
생태연구소의 부소장
의뢰주
제한 시간 종료 3번 힘이 다한다
실패 조건
28,800z
보수금
HR 1120
특별 보수 범위
제한시간은 50분입니다.
4명까지
출현 몬스터
출현 몬스터 최대 참가 인원수 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
1 19,136 ×9.60 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.25 ×1.50 ×1.30
2 32,052 ×9.60 ×1.00 ×8.63 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
3 47,840 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
4 47,840 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
1 19,200 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 32,160 ×8.90 ×1.00 ×8.63 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
3 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
4 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
1 19,200 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 32,160 ×8.90 ×1.00 ×8.63 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
3 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
4 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
1 19,200 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 32,160 ×8.90 ×1.00 ×8.63 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
3 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
4 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
1 19,200 ×9.60 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.25 ×1.50 ×1.30
2 32,160 ×9.60 ×1.00 ×8.63 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
3 48,000 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
4 48,000 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
1 23,040 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
2 38,592 ×10.50 ×1.00 ×8.63 ×1.45 ×5.75 ×3.90 ×4.50 ×1.50
3 57,600 ×10.50 ×1.00 ×12.88 ×1.45 ×5.75 ×3.90 ×4.50 ×1.50
4 57,600 ×10.50 ×1.00 ×12.88 ×1.45 ×5.75 ×3.90 ×4.50 ×1.50
폭군, 추위에도 태연 monster sizes
안쟈나프 아종
1481.81cm 2%
1498.28cm 2%
1514.74cm 2%
1531.21cm 3%
1547.67cm 3%
1564.14cm 3%
1580.60cm 4%
1597.07cm 5%
1613.53cm 6%
1630.00cm 6%
1646.46cm 6%
1662.92cm 6%
1679.39cm 6%
1695.85cm 5%
1712.32cm 4%
1728.78cm 4%
1745.25cm 3%
1761.71cm 3%
1778.18cm 3%
1794.64cm 3%
1811.11cm 2%
1827.57cm 2%
1844.04cm 2%
1860.50cm 2%
1876.96cm 2%
1893.43cm 2%
1909.89cm 2%
1926.36cm 2%
1942.82cm 2%
1959.29cm 2%
1975.75cm 1%
레이기에나
1529.78cm 2%
1546.77cm 2%
1563.77cm 2%
1580.77cm 3%
1597.77cm 3%
1614.76cm 4%
1631.76cm 4%
1648.76cm 4%
1665.76cm 4%
1682.75cm 5%
1699.75cm 6%
1716.75cm 5%
1733.75cm 4%
1750.74cm 4%
1767.74cm 4%
1784.74cm 4%
1801.74cm 3%
1818.73cm 3%
1835.73cm 3%
1852.73cm 3%
1869.73cm 3%
1886.72cm 2%
1903.72cm 2%
1920.72cm 2%
1937.72cm 2%
1954.71cm 2%
1971.71cm 2%
1988.71cm 2%
2005.71cm 2%
2022.70cm 2%
2039.70cm 2%
2056.70cm 2%
2073.70cm 2%
2090.69cm 1%
티가렉스
1748.88cm 2%
1768.31cm 2%
1787.74cm 2%
1807.18cm 3%
1826.61cm 3%
1846.04cm 4%
1865.47cm 4%
1884.90cm 4%
1904.34cm 4%
1923.77cm 5%
1943.20cm 6%
1962.63cm 5%
1982.06cm 4%
2001.50cm 4%
2020.93cm 4%
2040.36cm 4%
2059.79cm 3%
2079.22cm 3%
2098.66cm 3%
2118.09cm 3%
2137.52cm 3%
2156.95cm 2%
2176.38cm 2%
2195.82cm 2%
2215.25cm 2%
2234.68cm 2%
2254.11cm 2%
2273.54cm 2%
2292.98cm 2%
2312.41cm 2%
2331.84cm 2%
2351.27cm 2%
2370.70cm 2%
2390.14cm 1%
벨리오로스
1888.47cm 2%
1909.45cm 2%
1930.44cm 2%
1951.42cm 3%
1972.40cm 3%
1993.39cm 4%
2014.37cm 4%
2035.35cm 4%
2056.33cm 4%
2077.32cm 5%
2098.30cm 6%
2119.28cm 5%
2140.27cm 4%
2161.25cm 4%
2182.23cm 4%
2203.22cm 4%
2224.20cm 3%
2245.18cm 3%
2266.16cm 3%
2287.15cm 3%
2308.13cm 3%
2329.11cm 2%
2350.10cm 2%
2371.08cm 2%
2392.06cm 2%
2413.05cm 2%
2434.03cm 2%
2455.01cm 2%
2475.99cm 2%
2496.98cm 2%
2517.96cm 2%
2538.94cm 2%
2559.93cm 2%
2580.91cm 1%
오도가론 아종
1263.76cm 2%
1277.65cm 2%
1291.54cm 3%
1305.43cm 3%
1319.31cm 4%
1333.20cm 4%
1347.09cm 4%
1360.98cm 4%
1374.86cm 6%
1388.75cm 6%
1402.64cm 6%
1416.53cm 4%
1430.41cm 4%
1444.30cm 4%
1458.19cm 4%
1472.08cm 3%
1485.96cm 3%
1499.85cm 3%
1513.74cm 3%
1527.63cm 3%
1541.51cm 3%
1555.40cm 2%
1569.29cm 2%
1583.18cm 2%
1597.06cm 2%
1610.95cm 2%
1624.84cm 2%
1638.73cm 2%
1652.61cm 2%
1666.50cm 2%
1680.39cm 2%
1694.28cm 2%
미친 이블조
2043.18cm 2%
2063.82cm 8%
2084.46cm 8%
2105.10cm 7%
2125.73cm 7%
2146.37cm 6%
2167.01cm 6%
2187.65cm 5%
2208.29cm 5%
2228.93cm 5%
2249.56cm 4%
2270.20cm 4%
2290.84cm 4%
2311.48cm 4%
2332.12cm 4%
2352.75cm 4%
2373.39cm 4%
2394.03cm 3%
2414.67cm 3%
2435.31cm 3%
2455.95cm 3%
2476.58cm 1%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits