Sidebar
M★4 不畏严寒的暴徒
那个,你对雷颚龙有兴趣吗?说起新大陆的兽龙种就不能不提到蛮颚龙的亚种,没想到会栖息在永霜冻土,我难掩惊讶又兴奋的心情,不禁……
狩猎雷颚龙
永霜冻土
大师等级13以上
承接/参加条件
生态研究所的副所长
委托人
·限制时间结束·3次力尽倒下
失败条件
28,800金
报酬金
等级 1120
特别报酬栏
限制时间为50分钟。
最多4人
出现怪物
出现怪物 最大参加人数 体力 攻击力 防御力 破坏部位的容易程度 状态异常 昏厥 减气值 骑乘
1 19,136 ×9.60 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.25 ×1.50 ×1.30
2 32,052 ×9.60 ×1.00 ×8.63 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
3 47,840 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
4 47,840 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
1 19,200 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 32,160 ×8.90 ×1.00 ×8.63 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
3 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
4 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
1 19,200 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 32,160 ×8.90 ×1.00 ×8.63 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
3 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
4 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
1 19,200 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 32,160 ×8.90 ×1.00 ×8.63 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
3 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
4 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
1 19,200 ×9.60 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.25 ×1.50 ×1.30
2 32,160 ×9.60 ×1.00 ×8.63 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
3 48,000 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
4 48,000 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
1 23,040 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
2 38,592 ×10.50 ×1.00 ×8.63 ×1.45 ×5.75 ×3.90 ×4.50 ×1.50
3 57,600 ×10.50 ×1.00 ×12.88 ×1.45 ×5.75 ×3.90 ×4.50 ×1.50
4 57,600 ×10.50 ×1.00 ×12.88 ×1.45 ×5.75 ×3.90 ×4.50 ×1.50
不畏严寒的暴徒 monster sizes
雷颚龙
1481.81厘米 2%
1498.28厘米 2%
1514.74厘米 2%
1531.21厘米 3%
1547.67厘米 3%
1564.14厘米 3%
1580.60厘米 4%
1597.07厘米 5%
1613.53厘米 6%
1630.00厘米 6%
1646.46厘米 6%
1662.92厘米 6%
1679.39厘米 6%
1695.85厘米 5%
1712.32厘米 4%
1728.78厘米 4%
1745.25厘米 3%
1761.71厘米 3%
1778.18厘米 3%
1794.64厘米 3%
1811.11厘米 2%
1827.57厘米 2%
1844.04厘米 2%
1860.50厘米 2%
1876.96厘米 2%
1893.43厘米 2%
1909.89厘米 2%
1926.36厘米 2%
1942.82厘米 2%
1959.29厘米 2%
1975.75厘米 1%
风漂龙
1529.78厘米 2%
1546.77厘米 2%
1563.77厘米 2%
1580.77厘米 3%
1597.77厘米 3%
1614.76厘米 4%
1631.76厘米 4%
1648.76厘米 4%
1665.76厘米 4%
1682.75厘米 5%
1699.75厘米 6%
1716.75厘米 5%
1733.75厘米 4%
1750.74厘米 4%
1767.74厘米 4%
1784.74厘米 4%
1801.74厘米 3%
1818.73厘米 3%
1835.73厘米 3%
1852.73厘米 3%
1869.73厘米 3%
1886.72厘米 2%
1903.72厘米 2%
1920.72厘米 2%
1937.72厘米 2%
1954.71厘米 2%
1971.71厘米 2%
1988.71厘米 2%
2005.71厘米 2%
2022.70厘米 2%
2039.70厘米 2%
2056.70厘米 2%
2073.70厘米 2%
2090.69厘米 1%
轰龙
1748.88厘米 2%
1768.31厘米 2%
1787.74厘米 2%
1807.18厘米 3%
1826.61厘米 3%
1846.04厘米 4%
1865.47厘米 4%
1884.90厘米 4%
1904.34厘米 4%
1923.77厘米 5%
1943.20厘米 6%
1962.63厘米 5%
1982.06厘米 4%
2001.50厘米 4%
2020.93厘米 4%
2040.36厘米 4%
2059.79厘米 3%
2079.22厘米 3%
2098.66厘米 3%
2118.09厘米 3%
2137.52厘米 3%
2156.95厘米 2%
2176.38厘米 2%
2195.82厘米 2%
2215.25厘米 2%
2234.68厘米 2%
2254.11厘米 2%
2273.54厘米 2%
2292.98厘米 2%
2312.41厘米 2%
2331.84厘米 2%
2351.27厘米 2%
2370.70厘米 2%
2390.14厘米 1%
冰牙龙
1888.47厘米 2%
1909.45厘米 2%
1930.44厘米 2%
1951.42厘米 3%
1972.40厘米 3%
1993.39厘米 4%
2014.37厘米 4%
2035.35厘米 4%
2056.33厘米 4%
2077.32厘米 5%
2098.30厘米 6%
2119.28厘米 5%
2140.27厘米 4%
2161.25厘米 4%
2182.23厘米 4%
2203.22厘米 4%
2224.20厘米 3%
2245.18厘米 3%
2266.16厘米 3%
2287.15厘米 3%
2308.13厘米 3%
2329.11厘米 2%
2350.10厘米 2%
2371.08厘米 2%
2392.06厘米 2%
2413.05厘米 2%
2434.03厘米 2%
2455.01厘米 2%
2475.99厘米 2%
2496.98厘米 2%
2517.96厘米 2%
2538.94厘米 2%
2559.93厘米 2%
2580.91厘米 1%
凶爪龙
1263.76厘米 2%
1277.65厘米 2%
1291.54厘米 3%
1305.43厘米 3%
1319.31厘米 4%
1333.20厘米 4%
1347.09厘米 4%
1360.98厘米 4%
1374.86厘米 6%
1388.75厘米 6%
1402.64厘米 6%
1416.53厘米 4%
1430.41厘米 4%
1444.30厘米 4%
1458.19厘米 4%
1472.08厘米 3%
1485.96厘米 3%
1499.85厘米 3%
1513.74厘米 3%
1527.63厘米 3%
1541.51厘米 3%
1555.40厘米 2%
1569.29厘米 2%
1583.18厘米 2%
1597.06厘米 2%
1610.95厘米 2%
1624.84厘米 2%
1638.73厘米 2%
1652.61厘米 2%
1666.50厘米 2%
1680.39厘米 2%
1694.28厘米 2%
惶怒恐暴龙
2043.18厘米 2%
2063.82厘米 8%
2084.46厘米 8%
2105.10厘米 7%
2125.73厘米 7%
2146.37厘米 6%
2167.01厘米 6%
2187.65厘米 5%
2208.29厘米 5%
2228.93厘米 5%
2249.56厘米 4%
2270.20厘米 4%
2290.84厘米 4%
2311.48厘米 4%
2332.12厘米 4%
2352.75厘米 4%
2373.39厘米 4%
2394.03厘米 3%
2414.67厘米 3%
2435.31厘米 3%
2455.95厘米 3%
2476.58厘米 1%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits