Sidebar
M★4 풍상고결의 헌터
흰 서리를 두른 레이기에나... 하늘을 날며 땅에 서리를 내리는 모습은 마치 바람과 서리의 화신. 어째서 이런 모습으로 나타난 것인지, 연구팀에서 연구 중입니다! 다시 한번 조사를 부탁드립니다!
얼려 찌르는 레이기에나 사냥
바다 건너 극한지
MR 12 이상
수주/참가 조건
바쁜 연구원
의뢰주
제한 시간 종료 3번 힘이 다한다
실패 조건
28,800z
보수금
HR 1120
특별 보수 범위
제한시간은 50분입니다.
4명까지
출현 몬스터
출현 몬스터 최대 참가 인원수 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
1 19,200 ×9.60 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.25 ×1.50 ×1.30
2 32,160 ×9.60 ×1.00 ×8.63 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
3 48,000 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
4 48,000 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
1 19,200 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 32,160 ×8.90 ×1.00 ×8.63 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
3 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
4 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
1 16,240 ×4.90 ×1.00 ×4.20 ×1.25 ×1.90 ×1.10 ×1.30 ×1.00
2 27,216 ×4.90 ×1.00 ×7.88 ×1.25 ×4.75 ×3.30 ×3.90 ×1.00
3 40,600 ×4.90 ×1.00 ×11.76 ×1.25 ×4.75 ×3.30 ×3.90 ×1.00
4 40,600 ×4.90 ×1.00 ×11.76 ×1.25 ×4.75 ×3.30 ×3.90 ×1.00
1 19,200 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 32,160 ×8.90 ×1.00 ×8.63 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
3 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
4 48,000 ×8.90 ×1.00 ×12.88 ×1.35 ×5.25 ×3.60 ×4.50 ×1.00
1 19,200 ×9.60 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.25 ×1.50 ×1.30
2 32,160 ×9.60 ×1.00 ×8.63 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
3 48,000 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
4 48,000 ×9.60 ×1.00 ×12.88 ×1.40 ×5.50 ×3.75 ×4.50 ×1.30
1 23,040 ×10.50 ×1.00 ×4.60 ×1.45 ×2.30 ×1.30 ×1.50 ×1.50
2 38,592 ×10.50 ×1.00 ×8.63 ×1.45 ×5.75 ×3.90 ×4.50 ×1.50
3 57,600 ×10.50 ×1.00 ×12.88 ×1.45 ×5.75 ×3.90 ×4.50 ×1.50
4 57,600 ×10.50 ×1.00 ×12.88 ×1.45 ×5.75 ×3.90 ×4.50 ×1.50
풍상고결의 헌터 monster sizes
얼려 찌르는 레이기에나
1648.52cm 2%
1666.84cm 2%
1685.15cm 2%
1703.47cm 3%
1721.79cm 3%
1740.11cm 4%
1758.42cm 4%
1776.74cm 4%
1795.06cm 4%
1813.37cm 5%
1831.69cm 6%
1850.01cm 5%
1868.32cm 4%
1886.64cm 4%
1904.96cm 4%
1923.27cm 4%
1941.59cm 3%
1959.91cm 3%
1978.23cm 3%
1996.54cm 3%
2014.86cm 3%
2033.18cm 2%
2051.49cm 2%
2069.81cm 2%
2088.13cm 2%
2106.44cm 2%
2124.76cm 2%
2143.08cm 2%
2161.39cm 2%
2179.71cm 2%
2198.03cm 2%
2216.34cm 2%
2234.66cm 2%
2252.98cm 1%
레이기에나
1529.78cm 2%
1546.77cm 2%
1563.77cm 2%
1580.77cm 3%
1597.77cm 3%
1614.76cm 4%
1631.76cm 4%
1648.76cm 4%
1665.76cm 4%
1682.75cm 5%
1699.75cm 6%
1716.75cm 5%
1733.75cm 4%
1750.74cm 4%
1767.74cm 4%
1784.74cm 4%
1801.74cm 3%
1818.73cm 3%
1835.73cm 3%
1852.73cm 3%
1869.73cm 3%
1886.72cm 2%
1903.72cm 2%
1920.72cm 2%
1937.72cm 2%
1954.71cm 2%
1971.71cm 2%
1988.71cm 2%
2005.71cm 2%
2022.70cm 2%
2039.70cm 2%
2056.70cm 2%
2073.70cm 2%
2090.69cm 1%
버프바로
2164.36cm 2%
2188.40cm 2%
2212.45cm 2%
2236.50cm 3%
2260.55cm 3%
2284.60cm 4%
2308.65cm 4%
2332.69cm 4%
2356.74cm 4%
2380.79cm 5%
2404.84cm 6%
2428.89cm 5%
2452.94cm 4%
2476.99cm 4%
2501.03cm 4%
2525.08cm 4%
2549.13cm 3%
2573.18cm 3%
2597.23cm 3%
2621.28cm 3%
2645.32cm 3%
2669.37cm 2%
2693.42cm 2%
2717.47cm 2%
2741.52cm 2%
2765.57cm 2%
2789.61cm 2%
2813.66cm 2%
2837.71cm 2%
2861.76cm 2%
2885.81cm 2%
2909.86cm 2%
2933.90cm 2%
2957.95cm 1%
벨리오로스
1888.47cm 2%
1909.45cm 2%
1930.44cm 2%
1951.42cm 3%
1972.40cm 3%
1993.39cm 4%
2014.37cm 4%
2035.35cm 4%
2056.33cm 4%
2077.32cm 5%
2098.30cm 6%
2119.28cm 5%
2140.27cm 4%
2161.25cm 4%
2182.23cm 4%
2203.22cm 4%
2224.20cm 3%
2245.18cm 3%
2266.16cm 3%
2287.15cm 3%
2308.13cm 3%
2329.11cm 2%
2350.10cm 2%
2371.08cm 2%
2392.06cm 2%
2413.05cm 2%
2434.03cm 2%
2455.01cm 2%
2475.99cm 2%
2496.98cm 2%
2517.96cm 2%
2538.94cm 2%
2559.93cm 2%
2580.91cm 1%
오도가론 아종
1263.76cm 2%
1277.65cm 2%
1291.54cm 3%
1305.43cm 3%
1319.31cm 4%
1333.20cm 4%
1347.09cm 4%
1360.98cm 4%
1374.86cm 6%
1388.75cm 6%
1402.64cm 6%
1416.53cm 4%
1430.41cm 4%
1444.30cm 4%
1458.19cm 4%
1472.08cm 3%
1485.96cm 3%
1499.85cm 3%
1513.74cm 3%
1527.63cm 3%
1541.51cm 3%
1555.40cm 2%
1569.29cm 2%
1583.18cm 2%
1597.06cm 2%
1610.95cm 2%
1624.84cm 2%
1638.73cm 2%
1652.61cm 2%
1666.50cm 2%
1680.39cm 2%
1694.28cm 2%
미친 이블조
2043.18cm 2%
2063.82cm 8%
2084.46cm 8%
2105.10cm 7%
2125.73cm 7%
2146.37cm 6%
2167.01cm 6%
2187.65cm 5%
2208.29cm 5%
2228.93cm 5%
2249.56cm 4%
2270.20cm 4%
2290.84cm 4%
2311.48cm 4%
2332.12cm 4%
2352.75cm 4%
2373.39cm 4%
2394.03cm 3%
2414.67cm 3%
2435.31cm 3%
2455.95cm 3%
2476.58cm 1%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits