Sidebar
Ración (apoyo)
Restablece un poco de resistencia. (Objeto de apoyo)
Rareza 1
Rareza
x10
Máx.
1z
Comprar
0z
Vender
Where to find Ración (apoyo)
Rango bajo Gajalaka Cortados x1 40%
Rango alto Gajalaka Cortados x1 40%
Rango maestro Boaboa Cortados x1 40%
Rango maestro Boaboa Cortados x1 40%
Rango maestro Boaboa Cortados x1 40%
Rango maestro Boaboa Cortados x1 40%
Rango maestro Boaboa Cortados x1 40%
What Ración (apoyo) is used for
Armas Necesitas
Armadura Necesitas
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits