Sidebar
M★1 连猛牛也要敬畏猎人三分!?
那个,你对猛牛龙有兴趣吗?无惧严寒的厚重毛皮,还有大树般发达的大角,说起来这猛牛龙的厚重感真叫人不禁……
狩猎猛牛龙
永霜冻土
大师等级3以上
承接/参加条件
生态研究所的副所长
委托人
·限制时间结束·3次力尽倒下
失败条件
14,400金
报酬金
等级 560
特别报酬栏
限制时间为50分钟。
最多4人
出现怪物
出现怪物 最大参加人数 体力 攻击力 防御力 破坏部位的容易程度 状态异常 昏厥 减气值 骑乘
1 16,240 ×4.90 ×1.00 ×4.20 ×1.25 ×1.90 ×1.10 ×1.30 ×1.00
2 23,940 ×4.90 ×1.00 ×7.04 ×1.25 ×4.37 ×2.53 ×3.90 ×1.00
3 35,728 ×4.90 ×1.00 ×10.50 ×1.25 ×4.37 ×2.53 ×3.90 ×1.00
4 35,728 ×4.90 ×1.00 ×10.50 ×1.25 ×4.37 ×2.53 ×3.90 ×1.00
1 12,296 ×4.90 ×1.00 ×4.20 ×1.25 ×1.90 ×1.10 ×1.30 ×1.00
2 18,126 ×4.90 ×1.00 ×7.04 ×1.25 ×4.37 ×2.53 ×3.90 ×1.00
3 27,051 ×4.90 ×1.00 ×10.50 ×1.25 ×4.37 ×2.53 ×3.90 ×1.00
4 27,051 ×4.90 ×1.00 ×10.50 ×1.25 ×4.37 ×2.53 ×3.90 ×1.00
1 17,690 ×7.00 ×1.00 ×4.40 ×1.30 ×2.00 ×1.15 ×1.50 ×1.00
2 26,071 ×7.00 ×1.00 ×7.37 ×1.30 ×4.60 ×2.65 ×4.50 ×1.00
3 38,918 ×7.00 ×1.00 ×11.00 ×1.30 ×4.60 ×2.65 ×4.50 ×1.00
4 38,918 ×7.00 ×1.00 ×11.00 ×1.30 ×4.60 ×2.65 ×4.50 ×1.00
1 19,200 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 28,290 ×8.90 ×1.00 ×7.71 ×1.35 ×4.83 ×2.76 ×4.50 ×1.00
3 42,240 ×8.90 ×1.00 ×11.50 ×1.35 ×4.83 ×2.76 ×4.50 ×1.00
4 42,240 ×8.90 ×1.00 ×11.50 ×1.35 ×4.83 ×2.76 ×4.50 ×1.00
连猛牛也要敬畏猎人三分!? monster sizes
猛牛龙
2164.36厘米 2%
2188.40厘米 2%
2212.45厘米 2%
2236.50厘米 3%
2260.55厘米 3%
2284.60厘米 4%
2308.65厘米 4%
2332.69厘米 4%
2356.74厘米 4%
2380.79厘米 5%
2404.84厘米 6%
2428.89厘米 5%
2452.94厘米 4%
2476.99厘米 4%
2501.03厘米 4%
2525.08厘米 4%
2549.13厘米 3%
2573.18厘米 3%
2597.23厘米 3%
2621.28厘米 3%
2645.32厘米 3%
2669.37厘米 2%
2693.42厘米 2%
2717.47厘米 2%
2741.52厘米 2%
2765.57厘米 2%
2789.61厘米 2%
2813.66厘米 2%
2837.71厘米 2%
2861.76厘米 2%
2885.81厘米 2%
2909.86厘米 2%
2933.90厘米 2%
2957.95厘米 1%
冰鱼龙
1495.79厘米 2%
1512.41厘米 2%
1529.03厘米 2%
1545.65厘米 3%
1562.27厘米 3%
1578.89厘米 4%
1595.51厘米 4%
1612.13厘米 4%
1628.75厘米 4%
1645.37厘米 5%
1661.99厘米 6%
1678.61厘米 5%
1695.23厘米 4%
1711.85厘米 4%
1728.47厘米 4%
1745.09厘米 4%
1761.71厘米 3%
1778.33厘米 3%
1794.95厘米 3%
1811.57厘米 3%
1828.19厘米 3%
1844.81厘米 2%
1861.43厘米 2%
1878.05厘米 2%
1894.67厘米 2%
1911.29厘米 2%
1927.91厘米 2%
1944.53厘米 2%
1961.15厘米 2%
1977.77厘米 2%
1994.39厘米 2%
2011.01厘米 2%
2027.63厘米 2%
2044.25厘米 1%
痹毒龙
1170.47厘米 2%
1183.47厘米 2%
1196.48厘米 2%
1209.48厘米 3%
1222.49厘米 3%
1235.49厘米 3%
1248.50厘米 4%
1261.50厘米 5%
1274.51厘米 6%
1287.51厘米 6%
1300.52厘米 6%
1313.53厘米 6%
1326.53厘米 6%
1339.54厘米 5%
1352.54厘米 4%
1365.55厘米 4%
1378.55厘米 3%
1391.56厘米 3%
1404.56厘米 3%
1417.57厘米 3%
1430.57厘米 2%
1443.58厘米 2%
1456.58厘米 2%
1469.59厘米 2%
1482.59厘米 2%
1495.60厘米 2%
1508.60厘米 2%
1521.61厘米 2%
1534.61厘米 2%
1547.62厘米 2%
1560.62厘米 1%
冰牙龙
1888.47厘米 2%
1909.45厘米 2%
1930.44厘米 2%
1951.42厘米 3%
1972.40厘米 3%
1993.39厘米 4%
2014.37厘米 4%
2035.35厘米 4%
2056.33厘米 4%
2077.32厘米 5%
2098.30厘米 6%
2119.28厘米 5%
2140.27厘米 4%
2161.25厘米 4%
2182.23厘米 4%
2203.22厘米 4%
2224.20厘米 3%
2245.18厘米 3%
2266.16厘米 3%
2287.15厘米 3%
2308.13厘米 3%
2329.11厘米 2%
2350.10厘米 2%
2371.08厘米 2%
2392.06厘米 2%
2413.05厘米 2%
2434.03厘米 2%
2455.01厘米 2%
2475.99厘米 2%
2496.98厘米 2%
2517.96厘米 2%
2538.94厘米 2%
2559.93厘米 2%
2580.91厘米 1%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits