Sidebar
★6 咚咚咚三兄弟
这是我压箱底的任务,只偷偷告诉你一个人哦。你绝对想不到……这是能获得许多饰品的任务喔。你应该也想借机充实自己的技能对吧。
狩猎所有目标
特殊斗技场
猎人等级13以上
承接/参加条件
处事稳当的第五期团员
委托人
·限制时间结束·3次力尽倒下
失败条件
14,040金
报酬金
等级 700
特别报酬栏
限制时间为50分钟。
最多4人
出现怪物
出现怪物 最大参加人数 体力 攻击力 防御力 破坏部位的容易程度 状态异常 昏厥 减气值 骑乘
1 2,596 ×2.75 ×1.00 ×1.45 ×1.10 ×1.10 ×1.10 ×1.50 ×1.00
2 3,828 ×2.75 ×1.00 ×3.01 ×1.10 ×2.20 ×3.30 ×4.50 ×1.00
3 5,720 ×2.75 ×1.00 ×4.50 ×1.10 ×2.20 ×3.30 ×4.50 ×1.00
4 5,720 ×2.75 ×1.00 ×4.50 ×1.10 ×2.20 ×3.30 ×4.50 ×1.00
1 2,832 ×2.75 ×1.00 ×1.45 ×1.10 ×1.10 ×1.10 ×1.50 ×1.00
2 4,176 ×2.75 ×1.00 ×3.01 ×1.10 ×2.20 ×3.30 ×4.50 ×1.00
3 6,240 ×2.75 ×1.00 ×4.50 ×1.10 ×2.20 ×3.30 ×4.50 ×1.00
4 6,240 ×2.75 ×1.00 ×4.50 ×1.10 ×2.20 ×3.30 ×4.50 ×1.00
1 3,630 ×3.20 ×1.00 ×1.45 ×1.10 ×1.10 ×1.10 ×1.50 ×1.00
2 5,340 ×3.20 ×1.00 ×3.01 ×1.10 ×2.20 ×3.30 ×4.50 ×1.00
3 7,980 ×3.20 ×1.00 ×4.50 ×1.10 ×2.20 ×3.30 ×4.50 ×1.00
4 7,980 ×3.20 ×1.00 ×4.50 ×1.10 ×2.20 ×3.30 ×4.50 ×1.00
任务报酬
咚咚咚三兄弟 monster sizes
大贼龙
1009.79厘米 2%
1020.89厘米 2%
1031.98厘米 3%
1043.08厘米 3%
1054.18厘米 4%
1065.27厘米 4%
1076.37厘米 4%
1087.47厘米 4%
1098.56厘米 6%
1109.66厘米 6%
1120.76厘米 6%
1131.85厘米 4%
1142.95厘米 4%
1154.05厘米 4%
1165.14厘米 4%
1176.24厘米 3%
1187.34厘米 3%
1198.43厘米 3%
1209.53厘米 3%
1220.63厘米 3%
1231.72厘米 3%
1242.82厘米 2%
1253.92厘米 2%
1265.01厘米 2%
1276.11厘米 2%
1287.21厘米 2%
1298.30厘米 2%
1309.40厘米 2%
1320.50厘米 2%
1331.59厘米 2%
1342.69厘米 2%
1353.79厘米 2%
大痹贼龙
958.37厘米 2%
968.90厘米 2%
979.43厘米 3%
989.96厘米 3%
1000.49厘米 4%
1011.02厘米 4%
1021.56厘米 4%
1032.09厘米 4%
1042.62厘米 6%
1053.15厘米 6%
1063.68厘米 6%
1074.21厘米 4%
1084.74厘米 4%
1095.28厘米 4%
1105.81厘米 4%
1116.34厘米 3%
1126.87厘米 3%
1137.40厘米 3%
1147.93厘米 3%
1158.47厘米 3%
1169.00厘米 3%
1179.53厘米 2%
1190.06厘米 2%
1200.59厘米 2%
1211.12厘米 2%
1221.65厘米 2%
1232.19厘米 2%
1242.72厘米 2%
1253.25厘米 2%
1263.78厘米 2%
1274.31厘米 2%
1284.84厘米 2%
岩贼龙
1011.11厘米 2%
1022.22厘米 2%
1033.33厘米 3%
1044.44厘米 3%
1055.55厘米 4%
1066.67厘米 4%
1077.78厘米 4%
1088.89厘米 4%
1100.00厘米 6%
1111.11厘米 6%
1122.22厘米 6%
1133.33厘米 4%
1144.44厘米 4%
1155.55厘米 4%
1166.67厘米 4%
1177.78厘米 3%
1188.89厘米 3%
1200.00厘米 3%
1211.11厘米 3%
1222.22厘米 3%
1233.33厘米 3%
1244.44厘米 2%
1255.55厘米 2%
1266.67厘米 2%
1277.78厘米 2%
1288.89厘米 2%
1300.00厘米 2%
1311.11厘米 2%
1322.22厘米 2%
1333.33厘米 2%
1344.44厘米 2%
1355.55厘米 2%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2024 Credits