Sidebar
M★1 拘泥于沼泥的猛牛们
于荒地横行无阻的猛牛龙,会在沼泽地带挖掘泥巴来攻击外敌。各位务必要做好万全对策再前往调查!※完成时,猎人与大师点数即可获得加成。
狩猎所有目标
大蚁冢荒地
大师等级4以上
承接/参加条件
调查班队长
委托人
·限制时间结束·3次力尽倒下
失败条件
23,040金
报酬金
等级 1850
特别报酬栏
限制时间为50分钟。
最多4人
出现怪物
出现怪物 最大参加人数 体力 攻击力 防御力 破坏部位的容易程度 状态异常 昏厥 减气值 骑乘
1 8,680 ×4.90 ×1.00 ×4.20 ×1.25 ×1.90 ×1.10 ×1.30 ×1.00
2 12,796 ×4.90 ×1.00 ×7.04 ×1.25 ×4.37 ×2.53 ×3.90 ×1.00
3 19,096 ×4.90 ×1.00 ×10.50 ×1.25 ×4.37 ×2.53 ×3.90 ×1.00
4 19,096 ×4.90 ×1.00 ×10.50 ×1.25 ×4.37 ×2.53 ×3.90 ×1.00
1 8,680 ×4.90 ×1.00 ×4.20 ×1.25 ×1.90 ×1.10 ×1.30 ×1.00
2 12,796 ×4.90 ×1.00 ×7.04 ×1.25 ×4.37 ×2.53 ×3.90 ×1.00
3 19,096 ×4.90 ×1.00 ×10.50 ×1.25 ×4.37 ×2.53 ×3.90 ×1.00
4 19,096 ×4.90 ×1.00 ×10.50 ×1.25 ×4.37 ×2.53 ×3.90 ×1.00
拘泥于沼泥的猛牛们 monster sizes
猛牛龙
2164.36厘米 2%
2188.40厘米 2%
2212.45厘米 2%
2236.50厘米 3%
2260.55厘米 3%
2284.60厘米 4%
2308.65厘米 4%
2332.69厘米 4%
2356.74厘米 4%
2380.79厘米 5%
2404.84厘米 6%
2428.89厘米 5%
2452.94厘米 4%
2476.99厘米 4%
2501.03厘米 4%
2525.08厘米 4%
2549.13厘米 3%
2573.18厘米 3%
2597.23厘米 3%
2621.28厘米 3%
2645.32厘米 3%
2669.37厘米 2%
2693.42厘米 2%
2717.47厘米 2%
2741.52厘米 2%
2765.57厘米 2%
2789.61厘米 2%
2813.66厘米 2%
2837.71厘米 2%
2861.76厘米 2%
2885.81厘米 2%
2909.86厘米 2%
2933.90厘米 2%
2957.95厘米 1%
2164.36厘米 2%
2188.40厘米 2%
2212.45厘米 2%
2236.50厘米 3%
2260.55厘米 3%
2284.60厘米 4%
2308.65厘米 4%
2332.69厘米 4%
2356.74厘米 4%
2380.79厘米 5%
2404.84厘米 6%
2428.89厘米 5%
2452.94厘米 4%
2476.99厘米 4%
2501.03厘米 4%
2525.08厘米 4%
2549.13厘米 3%
2573.18厘米 3%
2597.23厘米 3%
2621.28厘米 3%
2645.32厘米 3%
2669.37厘米 2%
2693.42厘米 2%
2717.47厘米 2%
2741.52厘米 2%
2765.57厘米 2%
2789.61厘米 2%
2813.66厘米 2%
2837.71厘米 2%
2861.76厘米 2%
2885.81厘米 2%
2909.86厘米 2%
2933.90厘米 2%
2957.95厘米 1%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits