Sidebar
M★3 비장의 카드는 빨강과 검정
지금 가지고 있는 특수 장비를 강화하고 싶다고 생각하고 있었는데, 괜찮다면 이 몬스터의 소재 수집을 도와주지 않을래? ※처음 클리어할 때만 활공 복장 성능 강화
모든 타겟 사냥
고대수의 숲
MR 11 이상
수주/참가 조건
세리에나 무기점
의뢰주
제한 시간 종료 3번 힘이 다한다
실패 조건
40,320z
보수금
HR 1350
특별 보수 범위
제한시간은 50분입니다.
4명까지
출현 몬스터
출현 몬스터 최대 참가 인원수 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
1 13,650 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 21,937 ×8.90 ×1.00 ×8.32 ×1.35 ×4.94 ×3.00 ×4.50 ×1.00
3 32,760 ×8.90 ×1.00 ×12.42 ×1.35 ×4.94 ×3.00 ×4.50 ×1.00
4 32,760 ×8.90 ×1.00 ×12.42 ×1.35 ×4.94 ×3.00 ×4.50 ×1.00
1 13,230 ×8.90 ×1.00 ×4.60 ×1.35 ×2.10 ×1.20 ×1.50 ×1.00
2 21,262 ×8.90 ×1.00 ×8.32 ×1.35 ×4.94 ×3.00 ×4.50 ×1.00
3 31,752 ×8.90 ×1.00 ×12.42 ×1.35 ×4.94 ×3.00 ×4.50 ×1.00
4 31,752 ×8.90 ×1.00 ×12.42 ×1.35 ×4.94 ×3.00 ×4.50 ×1.00
1 19,136 ×9.60 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.25 ×1.50 ×1.30
2 30,767 ×9.60 ×1.00 ×8.32 ×1.40 ×5.17 ×3.13 ×4.50 ×1.30
3 45,926 ×9.60 ×1.00 ×12.42 ×1.40 ×5.17 ×3.13 ×4.50 ×1.30
4 45,926 ×9.60 ×1.00 ×12.42 ×1.40 ×5.17 ×3.13 ×4.50 ×1.30
1 18,239 ×7.00 ×1.00 ×4.40 ×1.30 ×2.00 ×1.15 ×1.50 ×1.00
2 29,331 ×7.00 ×1.00 ×7.96 ×1.30 ×4.70 ×2.88 ×4.50 ×1.00
3 43,773 ×7.00 ×1.00 ×11.88 ×1.30 ×4.70 ×2.88 ×4.50 ×1.00
4 43,773 ×7.00 ×1.00 ×11.88 ×1.30 ×4.70 ×2.88 ×4.50 ×1.00
1 19,200 ×9.60 ×1.00 ×4.60 ×1.40 ×2.20 ×1.25 ×1.50 ×1.30
2 30,869 ×9.60 ×1.00 ×8.32 ×1.40 ×5.17 ×3.13 ×4.50 ×1.30
3 46,080 ×9.60 ×1.00 ×12.42 ×1.40 ×5.17 ×3.13 ×4.50 ×1.30
4 46,080 ×9.60 ×1.00 ×12.42 ×1.40 ×5.17 ×3.13 ×4.50 ×1.30
비장의 카드는 빨강과 검정 monster sizes
리오레우스
1533.80cm 2%
1550.84cm 2%
1567.88cm 2%
1584.92cm 3%
1601.97cm 3%
1619.01cm 4%
1636.05cm 4%
1653.09cm 4%
1670.14cm 4%
1687.18cm 5%
1704.22cm 6%
1721.26cm 5%
1738.30cm 4%
1755.35cm 4%
1772.39cm 4%
1789.43cm 4%
1806.47cm 3%
1823.52cm 3%
1840.56cm 3%
1857.60cm 3%
1874.64cm 3%
1891.68cm 2%
1908.73cm 2%
1925.77cm 2%
1942.81cm 2%
1959.85cm 2%
1976.90cm 2%
1993.94cm 2%
2010.98cm 2%
2028.02cm 2%
2045.06cm 2%
2062.11cm 2%
2079.15cm 2%
2096.19cm 1%
나르가쿠르가
1723.27cm 2%
1742.41cm 2%
1761.56cm 2%
1780.71cm 3%
1799.86cm 3%
1819.00cm 4%
1838.15cm 4%
1857.30cm 4%
1876.45cm 4%
1895.59cm 5%
1914.74cm 6%
1933.89cm 5%
1953.03cm 4%
1972.18cm 4%
1991.33cm 4%
2010.48cm 4%
2029.62cm 3%
2048.77cm 3%
2067.92cm 3%
2087.07cm 3%
2106.21cm 3%
2125.36cm 2%
2144.51cm 2%
2163.66cm 2%
2182.80cm 2%
2201.95cm 2%
2221.10cm 2%
2240.25cm 2%
2259.39cm 2%
2278.54cm 2%
2297.69cm 2%
2316.84cm 2%
2335.98cm 2%
2355.13cm 1%
안쟈나프 아종
1481.81cm 2%
1498.28cm 2%
1514.74cm 2%
1531.21cm 3%
1547.67cm 3%
1564.14cm 3%
1580.60cm 4%
1597.07cm 5%
1613.53cm 6%
1630.00cm 6%
1646.46cm 6%
1662.92cm 6%
1679.39cm 6%
1695.85cm 5%
1712.32cm 4%
1728.78cm 4%
1745.25cm 3%
1761.71cm 3%
1778.18cm 3%
1794.64cm 3%
1811.11cm 2%
1827.57cm 2%
1844.04cm 2%
1860.50cm 2%
1876.96cm 2%
1893.43cm 2%
1909.89cm 2%
1926.36cm 2%
1942.82cm 2%
1959.29cm 2%
1975.75cm 1%
안쟈나프
1481.81cm 2%
1498.28cm 2%
1514.74cm 2%
1531.21cm 3%
1547.67cm 3%
1564.14cm 3%
1580.60cm 4%
1597.07cm 5%
1613.53cm 6%
1630.00cm 6%
1646.46cm 6%
1662.92cm 6%
1679.39cm 6%
1695.85cm 5%
1712.32cm 4%
1728.78cm 4%
1745.25cm 3%
1761.71cm 3%
1778.18cm 3%
1794.64cm 3%
1811.11cm 2%
1827.57cm 2%
1844.04cm 2%
1860.50cm 2%
1876.96cm 2%
1893.43cm 2%
1909.89cm 2%
1926.36cm 2%
1942.82cm 2%
1959.29cm 2%
1975.75cm 1%
오도가론 아종
1263.76cm 2%
1277.65cm 2%
1291.54cm 3%
1305.43cm 3%
1319.31cm 4%
1333.20cm 4%
1347.09cm 4%
1360.98cm 4%
1374.86cm 6%
1388.75cm 6%
1402.64cm 6%
1416.53cm 4%
1430.41cm 4%
1444.30cm 4%
1458.19cm 4%
1472.08cm 3%
1485.96cm 3%
1499.85cm 3%
1513.74cm 3%
1527.63cm 3%
1541.51cm 3%
1555.40cm 2%
1569.29cm 2%
1583.18cm 2%
1597.06cm 2%
1610.95cm 2%
1624.84cm 2%
1638.73cm 2%
1652.61cm 2%
1666.50cm 2%
1680.39cm 2%
1694.28cm 2%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2023 Credits