Sidebar
진오우거
진오우거
번개를 두른 아룡종. 축전각과 대전모로 극한까지 전력을 품은 모습은 ≪초대전 상태≫라고 불린다.
3350
체력
최소 크기 ≤1,569.14cm ≥2,005.01cm 최대 크기 ≥2,144.49cm
인도하는 땅
최대 참가 인원수 지대 Lv 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
1 1 20,770 ×11.50 ×1.00 ×4.40 ×1.40 ×2.00 ×1.20 ×1.50 ×1.30
2 1 35,477 ×11.50 ×1.00 ×8.40 ×1.40 ×5.00 ×4.20 ×5.25 ×3.25
3 1 52,964 ×11.50 ×1.00 ×12.54 ×1.40 ×5.00 ×4.20 ×5.25 ×3.25
4 1 52,964 ×11.50 ×1.00 ×12.54 ×1.40 ×5.00 ×4.20 ×5.25 ×3.25
퀘스트
퀘스트 체력 공격력 방어력 부위 파괴 쉬움 정도 상태 이상 기절 기력 감소치 올라타기
16,750 ×11.30 ×1.00 ×5.00 ×1.50 ×2.40 ×1.30 ×1.80 ×1.50
23,450 ×11.30 ×1.00 ×5.00 ×1.50 ×2.40 ×1.30 ×1.80 ×1.50
18,760 ×11.10 ×1.00 ×5.00 ×1.50 ×2.40 ×1.30 ×1.80 ×1.50

육질과 내성
Part 절단 타격 원격 스태미나
Head 45 45 50 5 10 0 15 5 100 100
Neck 40 40 45 5 10 0 15 5 100 100
Torso 30 30 20 0 5 0 5 0 0 100
Back 30 30 20 0 5 0 10 0 0 100
Forelegs 40 40 35 5 10 0 15 5 0 100
Hindlegs 30 30 20 0 5 0 5 0 0 100
Tail 30 30 20 0 5 0 10 0 0 100
Head (Charged) 65 65 55 10 20 0 25 10 100 100
Neck (Charged) 60 60 50 5 15 0 20 5 100 100
Torso (Charged) 25 25 15 0 5 0 10 0 0 100
Back (Charged) 40 40 45 5 10 0 15 5 0 100
Forelegs (Charged) 45 45 45 5 15 0 20 5 0 100
Hindlegs (Charged) 25 25 15 0 5 0 10 0 0 100
Tail (Charged) 45 45 45 5 10 0 15 5 0 100
부위 파괴 쉬움 정도
Part Value Sever Extract Color
Head 350 650 R
Chest 400 O
Back 300 O
Forelegs 350 R
Hindlegs 400 O
Tail 350 550 절단 W
기타
하위 / 상위 마스터
Enrage Duration 120초 120초
Enrage Attack ×1.10 ×1.10
Enrage Defense ×1.00 ×1.00
Enrage Speed ×1.05 ×1.05
Enrage Trigger 200 데미지 200 데미지
Exhaust Speed ×0.87
Exhaust Duration
하위 50초
상위 50초
마스터 50초
상태 이상
상태 이상 Buildup Decay Damage Duration 기타
넝쿨 8초
올라타기 50 +100 → 550
기절 150 +120 → 630 -5 / 10초 7초
폭파 70 +30 → 670 100 데미지
섬광 20→16→12→8
수면 150 +100 → 550 -5 / 10초 40초
거름 30초
150 +100 → 550 -5 / 10초 320 데미지 20초
포획 150 +200 -5 / 5초
스태미나 225 +75 → 900 -5 / 10초 150 데미지
마비 300 +250 → 1200 -5 / 10초 5초
구멍 함정 10→8→6→4→2
마비덫 5→3→1
용봉력

Monster Attacks
Attack Move Power Ailment Guard Lv Guard Stamina
牽制パンチ_左 30.00 20.00 1 30.00
(雷)牽制パンチ_左 30.00 10.00 25.00 1 30.00
牽制パンチ_右 30.00 20.00 1 30.00
(雷)牽制パンチ_右 30.00 10.00 25.00 1 30.00
強パンチ_左 70.00 40.00 1 55.00
(雷)強パンチ_左 70.00 15.00 50.00 1 65.00
強パンチ_右 70.00 40.00 1 55.00
(雷)強パンチ_右 70.00 15.00 50.00 1 65.00
牽制頭突き_左 30.00 20.00 0 30.00
牽制頭突き_左_フォロー 30.00 20.00 0 30.00
牽制頭突き_右 30.00 20.00 0 30.00
牽制頭突き_右_フォロー 30.00 20.00 0 30.00
牽制頭突き_頭 30.00 20.00 0 30.00
ショルダータックル_右 50.00 30.00 0 40.00
ショルダータックル_左 50.00 30.00 0 40.00
腹下のしかかり 50.00 20.00 1 40.00
電撃浴びせ背中 70.00 25.00 55.00 1 70.00
尻尾牽制 30.00 20.00 1 30.00
尻尾牽制_先 30.00 20.00 1 30.00
尻尾範囲 50.00 30.00 1 40.00
尻尾範囲_先 50.00 30.00 1 40.00
尻尾叩きつけ 70.00 40.00 1 55.00
尻尾叩きつけ_足 70.00 40.00 1 55.00
尻尾叩きつけ_先 70.00 40.00 1 55.00
サイドタックル_左 50.00 30.00 0 40.00
サイドタックル_右 50.00 30.00 0 40.00
サイドタックル_頭 50.00 30.00 0 40.00
サイドタックル_首 50.00 30.00 0 40.00
サマーソルト 70.00 40.00 1 55.00
サマーソルト_先 70.00 40.00 1 55.00
飛びかかり 30.00 20.00 0 30.00
飛びかかり_左 30.00 20.00 0 30.00
飛びかかり_右 30.00 20.00 0 30.00
(雷)飛びかかり 30.00 10.00 25.00 0 30.00
(雷)飛びかかり_左 30.00 10.00 25.00 0 30.00
(雷)飛びかかり_右 30.00 10.00 25.00 0 30.00
突進 50.00 30.00 0 40.00
拘束攻撃 50.00 2 40.00
カウンター攻撃_左 30.00 20.00 1 30.00
(雷)カウンター攻撃_左 30.00 10.00 25.00 1 30.00
カウンター攻撃_右 30.00 20.00 1 30.00
(雷)カウンター攻撃_右 30.00 10.00 25.00 1 30.00
ジャンプ攻撃 50.00 30.00 0 40.00
放電 25.00 25.00 35.00 1 40.00
マルチパンチ 70.00 30.00 55.00 1 80.00
マルチパンチ_飛翔部分 70.00 30.00 55.00 1 80.00
ぐりぐり移動 0.00 2 0.00
移動フレンドヒット 0.00 2 0.00
ひるみ地形破壊 0.00 2 0.00
見失いガサゴソ 1.00 0 0.00
捕食攻撃 1.00 0 0.00
クロー地形破壊用 0.00 2 0.00
壁移動 0.00 2 0.00
組み技 1.00 2 0.00
乗り暴れ全身 30.00 0 45.00
乗り暴れ頭 30.00 0 45.00
乗り暴れ背中 30.00 0 45.00
乗り暴れ尻尾 30.00 0 45.00
乗り暴れ尻尾_先 30.00 0 45.00
乗りぶつけ全身 30.00 0 45.00
乗りぶつけ頭 30.00 0 45.00
乗りぶつけ背中 30.00 0 45.00
乗りぶつけ尻尾 30.00 0 45.00
乗りぶつけ尻尾_先 30.00 0 45.00
しぐさ頭 0.00 2 0.00
しぐさ左前足 0.00 2 0.00
しぐさ右前足 0.00 2 0.00
しぐさ全身 0.00 2 0.00
しぐさ尻尾 0.00 2 0.00
dummy 0.00 0 0.00
咆哮 0.00 0 20.00
腹下のしかかり風圧 0.00 0 0.00
強パンチ_通常 70.00 40.00 1 55.00
強パンチ_雷 70.00 15.00 50.00 1 65.00
電撃浴びせ状態 70.00 25.00 55.00 1 70.00
放電 25.00 25.00 35.00 1 40.00
雷光虫弾_汎用 20.00 20.00 10.00 0 20.00
放電腹下アタリ 25.00 25.00 35.00 1 40.00
360度雷光弾 25.00 25.00 30.00 0 40.00
マルチパンチ 70.00 30.00 55.00 1 80.00
ツタ床揺れ 0.00 2 0.00

Game Version
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2020 Credits