Sidebar
قشرة قرمزية متفجرة
من مواد بازيلغيس المتأجج النادرة جدًا. تُحصّن طاقة الأراضي التوجيهية الوحوش القاطنة هناك.
الندرة 11
الندرة
x99
حد أقصى
40,000z
شراء
4,000z
بيع
Where to find قشرة قرمزية متفجرة
رتبة المتميز بازيلغيس متأجج Guiding Lands (High) x1 100%
رتبة المتميز بازيلغيس متأجج أسر بازيلغيس متأجج x1 100%
رتبة المتميز بازيلغيس متأجج Guiding Lands (Mid) x1 63%
رتبة المتميز بازيلغيس متأجج أسر بازيلغيس متأجج x1 63%
رتبة المتميز بازيلغيس متأجج Guiding Lands (Low) x1 37%
رتبة المتميز بازيلغيس متأجج أسر بازيلغيس متأجج x1 37%
Game Version
ver. 15.11
ver. 15.10
ver. 15.02
ver. 15.01
ver. 14.01
ver. 14.00
ver. 13.50
ver. 13.01
ver. 12.11
ver. 11.50
ver. 10.12
ver. 6.04
ver. 6.03
ver. 6.02
ver. 6.01
ver. 6.00
ver. 5.20
ver. 5.11
ver. 5.10
ver. 5.00
ver. 4.00
ver. 3.00
ver. 2.01
ver. 2.00
ver. 1.06
ver. 1.01
Kiranico © 2022 Credits