Sidebar
Tropiciel
Zwiększa szybkość wypełniania świetlików zwiadowczych, kiedy łapiesz trop i znajdujesz inne ślady potworów.
Effect Parameters
Zwiększa szybkość wypełniania paska o 50%
Poz. 1
150 0 0 0
Kiranico © 2019 Credits