Sidebar
Żelazna Skóra
Zapewnia ochronę przed Spadkiem Obrony.
Effect Parameters
Skraca czas trwania efektu Spadek Obrony o 30%.
Poz. 1
70 0 0 0
Skraca czas trwania efektu Spadek Obrony o 60%.
Poz. 2
40 0 0 0
Zapobiega Spadkowi Obrony.
Poz. 3
0 0 0 0
Kiranico © 2019 Credits