Sidebar
Gnojomistrz
Sprawia, że potwory trafione z procy gnojem częściej uciekają.
Effect Parameters
Sprawia, że gnojowe strąki do procy skuteczniej odstraszają potwory.
Poz. 1
50 0 0 0
Kiranico © 2019 Credits