Sidebar
Gajalaka
Gajalaka
Invalid Message
Organizm niesklas. 120
Zdrowie
Najmni. ≤0 cm ≥0 cm Najwięk. ≥0 cm
Quests involving Gajalaka
NO DATA
Fizjologia
Part Tnący Obuchowy Dystansowy Wytrzymałość
Head 80 90 90 35 30 50 40 10 100 100
Body 45 65 70 35 30 50 40 10 0 0
Head 30 30 40 10 10 10 10 10 0 100
Body 30 30 40 10 10 10 10 10 0 0
Flinch Data
Part Value Color
Head 10 R
Body 50 R
Szkodliwe efekty
Szkodliwe efekty Initial Increase Max Damage Duration Decay
Trucizna 40 +30 100 10 35 s -5 /10 s
Sen 30 +20 70 0 40 s -5 /10 s
Paraliż 20 +10 40 0 15 s -5 /10 s
Ogłuszenie 45 +25 95 0 10 s -5 /10 s
Wytrzymałość 0 +0 0 0 0 s -0 /0 s
Dosiądź 0 +0 0 0 0 s -0 /0 s
Wybuch 30 +10 50 0 0 s -0 /0 s
Gnój 100 +0 0 0 0 s -0 /0 s
Nagrody
Nis. poziom
Wys. poziom
Master Rank
Monster Attacks
Attack Move Power Ailment Guard Lv Guard Stamina
近接無属性1The proximity non-attribute 1 50 0 30
近接無属性2The proximity non-attribute 2 50 0 30
近接無属性3The proximity non-attribute 3 50 0 30
近接麻痺属性The proximity paralysis attribute 40 80 0 30
近接毒属性The proximity poison attribute 40 80 0 30
近接睡眠属性Proximity sleep attribute 40 80 0 30
弱攻撃1Weak attack 1 30 0 20
弱攻撃2Weak attack 2 30 0 20
ナイフknife 30 0 10
爆弾投げThrow bomb 50 0 10
爆発explosion 50 0 10
ナイフknife 20 100 0 10
ナイフknife 20 100 0 10
ナイフknife 20 100 0 10
ナイフknife 30 0 10
爆弾投げThrow bomb 50 0 10
爆発explosion 50 0 10
ナイフknife 30 0 10
爆弾投げThrow bomb 50 0 10
爆発explosion 50 0 10
爆弾投げThrow bomb 50 0 10
爆発explosion 50 0 10
Guildcard Statistics
Kiranico © 2019 Credits