Sidebar
Teostra
Teostra
Starszy Smok spowity płomieniem. Zgrzytnięciem kłów potrafi zdetonować rozrzucone łuski.
Starszy Smok 4300
Zdrowie
Najmni. ≤1611.13 cm ≥2058.67 cm Najwięk. ≥2201.88 cm
Quests involving Teostra
Zadanie Mode Zdrowie Atak Obrona Flinch Szkodliwe efekty Ogłuszenie Wyczerpanie Dosiądź
Solo 8,686 x3.80 x1.00 x2.00 x1.30 +(x1.30) x1.30 x1.50 x1.00
Mult 19,522 x3.80 x1.00 x6.40 x1.30 +(x2.99) x4.55 x4.50 x2.50
16% Solo 8,686 x3.80 x1.00 x2.00 x1.30 +(x1.30) x1.30 x1.50 x1.00
Mult 19,522 x3.80 x1.00 x6.40 x1.30 +(x2.99) x4.55 x4.50 x2.50
16% Solo 8,686 x3.80 x1.00 x2.00 x1.30 +(x1.30) x1.30 x1.50 x1.00
Mult 19,522 x3.80 x1.00 x6.40 x1.30 +(x2.99) x4.55 x4.50 x2.50
16% Solo 8,686 x3.80 x1.00 x2.00 x1.30 +(x1.30) x1.30 x1.50 x1.00
Mult 19,522 x3.80 x1.00 x6.40 x1.30 +(x2.99) x4.55 x4.50 x2.50
16% Solo 8,686 x3.80 x1.00 x2.00 x1.30 +(x1.30) x1.30 x1.50 x1.00
Mult 19,522 x3.80 x1.00 x6.40 x1.30 +(x2.99) x4.55 x4.50 x2.50
16% Solo 8,686 x3.80 x1.00 x2.00 x1.30 +(x1.30) x1.30 x1.50 x1.00
Mult 19,522 x3.80 x1.00 x6.40 x1.30 +(x2.99) x4.55 x4.50 x2.50
16% Solo 6,106 x5.50 x1.00 x2.15 x1.30 +(x1.30) x1.30 x1.80 x1.50
Mult 13,373 x5.50 x1.00 x7.52 x1.30 +(x3.25) x4.55 x6.30 x4.50
100% 100% Solo 8,686 x3.80 x1.00 x2.00 x1.30 +(x1.30) x1.30 x1.50 x1.00
Mult 19,522 x3.80 x1.00 x6.40 x1.30 +(x2.99) x4.55 x4.50 x2.50
100% 100% Solo 6,106 x3.80 x1.00 x2.00 x1.30 +(x1.30) x1.30 x1.50 x1.00
Mult 13,717 x3.80 x1.00 x6.40 x1.30 +(x2.99) x4.55 x4.50 x2.50
100% 100% Solo 6,106 x3.80 x1.00 x2.00 x1.30 +(x1.30) x1.30 x1.50 x1.00
Mult 13,717 x3.80 x1.00 x6.40 x1.30 +(x2.99) x4.55 x4.50 x2.50
16% Solo 6,106 x3.80 x1.00 x2.00 x1.30 +(x1.30) x1.30 x1.50 x1.00
Mult 13,717 x3.80 x1.00 x6.40 x1.30 +(x2.99) x4.55 x4.50 x2.50
16% Solo 19,350 x7.60 x1.00 x3.60 x1.40 +(x1.70) x1.20 x2.00 x1.25
Mult 48,375 x8.21 x1.00 x11.88 x1.40 +(x4.25) x4.20 x7.00 x3.75
16% Solo 19,350 x7.60 x1.00 x3.60 x1.40 +(x1.70) x1.20 x2.00 x1.25
Mult 48,375 x8.21 x1.00 x11.88 x1.40 +(x4.25) x4.20 x7.00 x3.75
16% Solo 19,350 x7.60 x1.00 x3.60 x1.40 +(x1.70) x1.20 x2.00 x1.25
Mult 48,375 x8.21 x1.00 x11.88 x1.40 +(x4.25) x4.20 x7.00 x3.75
16% Solo 19,350 x7.60 x1.00 x3.60 x1.40 +(x1.70) x1.20 x2.00 x1.25
Mult 48,375 x8.21 x1.00 x11.88 x1.40 +(x4.25) x4.20 x7.00 x3.75
Solo 4,300 x3.80 x1.00 x2.00 x1.30 +(x1.30) x1.30 x1.50 x1.00
Mult 4,300 x3.80 x1.00 x2.00 x1.30 +(x1.30) x1.30 x1.50 x1.00
16% Solo 6,106 x5.50 x1.00 x2.15 x1.30 +(x1.30) x1.30 x1.80 x1.50
Mult 13,717 x5.50 x1.00 x6.88 x1.30 +(x2.99) x4.55 x5.40 x3.75
16% Solo 6,106 x3.80 x1.00 x2.00 x1.30 +(x1.30) x1.30 x1.50 x1.00
Mult 13,717 x3.80 x1.00 x6.40 x1.30 +(x2.99) x4.55 x4.50 x2.50
Fizjologia
Part Tnący Obuchowy Dystansowy Wytrzymałość
Head 55 60 50 0 30 10 25 10 100 100
Neck 33 38 33 0 20 5 15 5 0 100
Body 20 20 20 0 15 0 10 0 0 100
Back 20 20 20 0 15 0 10 0 0 100
Forelegs 38 38 33 0 20 5 15 5 0 100
Hindlegs 30 25 20 0 15 5 10 5 0 100
Wings 40 35 30 0 25 10 20 10 0 100
Tail 38 33 28 0 20 5 15 5 0 100
Flinch Data
Part Value Color
Head 200 R
Body 400 O
Forelegs 280 W
Hindlegs 340 W
Wings 280 W
Tail 330 O
Szkodliwe efekty
Szkodliwe efekty Initial Increase Max Damage Duration Decay
Trucizna 150 +100 550 8 20 s -5 /10 s
Sen 250 +150 700 0 40 s -5 /10 s
Paraliż 300 +100 700 0 7 s -5 /10 s
Ogłuszenie 150 +120 630 0 7 s -5 /10 s
Wytrzymałość 0 +0 0 0 0 s -0 /0 s
Dosiądź 50 +100 550 0 0 s -0 /0 s
Wybuch 120 +90 1920 0 0 s -0 /0 s
Gnój 100 +0 0 0 0 s -0 /0 s
Wycięte części
Nis. poziom
Wys. poziom
Opończa bandyty
Lśniąca łuska 70%
Migocząca łuska 30%
Przedm. zebrane przez koleżkoty
Proszek Teostry 50%
Łuska ogniowego smoka+ 28%
Smoczy skarb 22%
Materiał z potwora
Proszek Teostry 50%
Pazur Teostry+ 28%
Smoczy skarb 22%
Ślady potworów
Łuska ogniowego smoka+ 100%
Master Rank
Nagrody
Nis. poziom
Rozbij głowę: Teostra
Róg Teostry+ 80%
Grzywa Teostry 18%
Klejnot Teostry 2%
Złam skrzydła: Teostra
Błona pławna Teostry 70%
Pazur Teostry+ 30%
Wys. poziom
Rozbij głowę: Teostra
Róg Teostry+ 66%
Grzywa Teostry 32%
Klejnot Teostry 2%
Złam przednie nogi: Teostra
Pazur Teostry+ 80%
Łuska ogniowego smoka+ x2 20%
Złam skrzydła: Teostra
Błona pławna Teostry 70%
Pazur Teostry+ x2 30%
Master Rank
Monster Attacks
Attack Move Power Ailment Guard Lv Guard Stamina
組み技開始Zacznij zestaw umiejętności 0 2 0
仕草+FHGest + FH 0 2 0
ザコFHZako FH 0 2 0
茂み探しpatrząc krzewów 20 25 0 10
地形対応アクションTeren działania 0 0 45
ひるみ地形破壊Teren zniszczenie WinCE 0 0 0
乗りダッシュZrób kreskę 30 35 1 40
乗り衝撃jazda na wstrząsy 0 1 0
かみつきugryźć 45 40 0 40
斜めかみつきprzekątna gryzienie 45 50 0 40
左ひっかきScratch lewa 45 40 0 40
右ひっかきprawo na zarysowania 45 40 0 40
突進pośpiech 65 50 0 40
ダッシュmyślnik 35 25 0 20
ジャンプ攻撃atak skok 65 50 1 40
尻尾(本体)Ogon (korpus) 45 40 1 40
尻尾(先端)Tail (końcówka) 45 40 1 40
空中尻尾(本体)ogon powietrza (korpus) 45 40 1 40
空中尻尾(先端)ogon powietrza (nachylenie) 45 40 1 40
胴カスリskrobak ciało 25 25 1 25
地形移動アクションTeren działania posunięcie 0 1 20
バインドボイスBind głos 0 0 30
風圧(大)_発射Parcie wiatru (duże) _ wypalania 0 50 0 30
風圧(大)Parcie wiatru (duże) 0 1 5
小ノヴァ_発射Małe Nova _ wypalania 0 50 0 30
小ノヴァ_着弾2Małe Nova _ wylądował 2 55 55 75 1 70
TEST_スーパーノヴァTEST_ Super Nova 75 75 3 100
TEST_火炎放射ブレスTEST_ oddech promieniowanie płomień 45 45 60 0 40
TEST_空中火炎放射ブレスTEST_ płomień promieniowanie oddech powietrza 45 45 60 0 40
TEST_小爆発TEST_ mały wybuch 30 30 60 1 55
中爆発Średni eksplozja 30 30 60 1 55
粉塵⇒爆発(大)⇒ wybuchu pyłu węglowego (duży) 30 30 60 1 55
粉塵_停止_時限_ _ Kurz Zatrzymaj czasowym 0 100 2 0
粉塵_停止_要着火Pył _ _ Zatrzymaj wymagane zapłonowy 0 100 2 0
粉塵_襲い_時限_ _ Czasowym hitem kurz 0 100 2 0
粉塵_遅い_要着火_ _ Kurz powoli głównym zapłonowy 0 100 2 0
粉塵_速い_時限Pył _ _ szybko czasowym 0 100 2 0
粉塵_速い_要着火Pył _ _ szybki zapłon wymagane 0 100 2 0
粉塵_停止_時限_アタリ無しNie kurz _ _ zatrzymać timed _ Atari 0 100 2 0
粉塵_停止_要着火_アタリ無し_ Atari bez kurzu _ _ wymagane zatrzymanie zapłonu 0 100 2 0
粉塵_遅い_時限_アタリ無しNie kurz _ _ powolny czasowym _ Atari 0 100 2 0
粉塵_遅い_要着火_アタリ無し_ Atari bez kurzu _ _ powoli głównym zapłonu 0 100 2 0
粉塵_速い_時限_アタリ無しNie kurz _ szybko _ _ czasowym Atari 0 100 2 0
粉塵_速い_要着火_アタリ無し_ Atari bez kurzu _ _ szybki zapłon wymagane 0 100 2 0
TEST_粉塵設置判定TEST_ wyrok zainstalowany kurz 0 50 0 30
TEST_粉塵設置判定TEST_ wyrok zainstalowany kurz 0 50 0 30
TEST_粉塵設置判定TEST_ wyrok zainstalowany kurz 0 50 0 30
TEST_粉塵設置判定TEST_ wyrok zainstalowany kurz 0 50 0 30
TEST_粉塵設置判定TEST_ wyrok zainstalowany kurz 0 50 0 30
TEST_粉塵設置判定TEST_ wyrok zainstalowany kurz 0 50 0 30
小ノヴァ_発射Małe Nova _ wypalania 0 50 0 30
小ノヴァ_発射Małe Nova _ wypalania 0 50 0 30
小ノヴァ_発射Małe Nova _ wypalania 0 50 0 30
小ノヴァ予兆シェル着弾1Małe Nova zapowiadać powłoka wylądował 1 0 100 2 0
TEST_粉塵pył TEST_ 0 100 2 0
TEST_小ノヴァTEST_ mały Nova 55 55 75 1 70
TEST_小ノヴァTEST_ mały Nova 55 55 75 1 70
炎まとい_着弾Płomień ubraniu _ lądowanie 0 0 2 0
TEST_小ノヴァTEST_ mały Nova 55 55 75 1 70
TEST_小ノヴァTEST_ mały Nova 55 55 75 1 70
TEST_小爆発TEST_ mały wybuch 30 30 60 1 55
中爆発Średni eksplozja 30 30 60 1 55
直接爆発(大)Bezpośredni wybuch (duży) 30 30 60 1 55
TEST_小ノヴァTEST_ mały Nova 55 55 75 1 70
TEST_小ノヴァTEST_ mały Nova 55 55 75 1 70
小ノヴァ_発射Małe Nova _ wypalania 0 50 0 30
小ノヴァ_発射Małe Nova _ wypalania 0 50 0 30
小ノヴァ_発射Małe Nova _ wypalania 0 50 0 30
小ノヴァ_発射Małe Nova _ wypalania 0 50 0 30
小ノヴァ_発射Małe Nova _ wypalania 0 50 0 30
TEST_小ノヴァTEST_ mały Nova 55 55 75 1 70
TEST_小ノヴァTEST_ mały Nova 55 55 75 1 70
TEST_小ノヴァTEST_ mały Nova 55 55 75 1 70
TEST_小ノヴァTEST_ mały Nova 55 55 75 1 70
TEST_小ノヴァTEST_ mały Nova 55 55 75 1 70
炎(小)Płomienia (małe) 30 30 30 1 30
炎(中)Płomienia (średnie) 30 30 30 1 30
炎(大)Płomień (duży) 30 30 30 1 30
炎設置判定(小)Płomień zainstalowany wyrok (mały) 0 50 0 30
炎設置判定(中)Płomienia instalowane osąd (średnia) 0 50 0 30
炎設置判定(大)Płomień zainstalowany wyrok (duży) 0 50 0 30
TEST_小爆発TEST_ mały wybuch 30 30 60 1 55
中爆発Średni eksplozja 30 30 60 1 55
直接爆発(大)Bezpośredni wybuch (duży) 30 30 60 1 55
炎(小)Płomienia (małe) 30 30 30 1 30
炎(中)Płomienia (średnie) 30 30 30 1 30
炎(大)Płomień (duży) 30 30 30 1 30
TEST_火炎放射ブレスTEST_ oddech promieniowanie płomień 45 45 60 0 40
TEST_空中火炎放射ブレスTEST_ płomień promieniowanie oddech powietrza 45 45 60 0 40
炎(小)Płomienia (małe) 30 30 30 1 30
炎(中)Płomienia (średnie) 30 30 30 1 30
炎(大)Płomień (duży) 30 30 30 1 30
Guildcard Statistics
Kiranico © 2019 Credits