Sidebar
Pukei-Pukei
Pukei-Pukei
Ohydny potwór o narządach wypełnionych trucizną, którą miesza z roślinami i pluje w cele.
Wiwerna ptasia 2800
Zdrowie
Najmni. ≤992.21 cm ≥1212.69 cm Najwięk. ≥1322.94 cm
Quests involving Pukei-Pukei
Zadanie Mode Zdrowie Atak Obrona Flinch Szkodliwe efekty Ogłuszenie Wyczerpanie Dosiądź
10% Solo 2,464 x1.00 x1.00 x1.00 x1.00 +(x1.00) x1.00 x1.00 x1.00
Mult 4,928 x1.00 x1.00 x2.50 x1.00 +(x1.70) x2.30 x2.80 x1.00
Solo 2,464 x1.00 x1.00 x1.00 x1.00 +(x1.00) x1.00 x1.00 x1.00
Mult 4,984 x1.00 x1.00 x2.80 x1.00 +(x1.70) x2.30 x2.80 x1.50
10% Solo 2,464 x1.00 x1.00 x1.00 x1.00 +(x1.00) x1.00 x1.00 x1.00
Mult 4,928 x1.00 x1.00 x2.50 x1.00 +(x1.70) x2.30 x2.80 x1.20
10% Solo 2,464 x1.00 x1.00 x1.00 x1.00 +(x1.00) x1.00 x1.00 x1.00
Mult 4,984 x1.00 x1.00 x2.80 x1.00 +(x1.70) x2.30 x2.80 x1.50
10% Solo 2,464 x1.00 x1.00 x1.00 x1.00 +(x1.00) x1.00 x1.00 x1.00
Mult 4,984 x1.00 x1.00 x2.80 x1.00 +(x1.70) x2.30 x2.80 x1.50
Solo 4,900 x2.75 x1.00 x1.45 x1.10 +(x1.10) x1.10 x1.50 x1.00
Mult 10,528 x2.75 x1.00 x4.35 x1.10 +(x2.20) x3.30 x4.50 x2.00
20% Solo 4,900 x2.75 x1.00 x1.45 x1.10 +(x1.10) x1.10 x1.50 x1.00
Mult 10,528 x2.75 x1.00 x4.35 x1.10 +(x2.20) x3.30 x4.50 x2.00
20% Solo 4,900 x2.75 x1.00 x1.45 x1.10 +(x1.10) x1.10 x1.50 x1.00
Mult 10,528 x2.75 x1.00 x4.35 x1.10 +(x2.20) x3.30 x4.50 x2.00
20% Solo 4,900 x2.75 x1.00 x1.45 x1.10 +(x1.10) x1.10 x1.50 x1.00
Mult 10,528 x2.75 x1.00 x4.35 x1.10 +(x2.20) x3.30 x4.50 x2.00
20% Solo 4,900 x2.75 x1.00 x1.45 x1.10 +(x1.10) x1.10 x1.50 x1.00
Mult 10,780 x2.75 x1.00 x4.50 x1.10 +(x2.20) x3.30 x4.50 x2.00
20% Solo 4,900 x2.75 x1.00 x1.45 x1.10 +(x1.10) x1.10 x1.50 x1.00
Mult 10,528 x2.75 x1.00 x4.35 x1.10 +(x2.20) x3.30 x4.50 x2.00
Solo 2,968 x1.00 x1.00 x2.95 x1.00 +(x1.70) x2.30 x2.80 x1.50
Mult 2,968 x1.00 x1.00 x2.95 x1.00 +(x1.70) x2.30 x2.80 x1.50
Solo 4,900 x2.75 x1.00 x1.45 x1.10 +(x1.10) x1.10 x1.50 x1.00
Mult 4,900 x2.75 x1.00 x1.45 x1.10 +(x1.10) x1.10 x1.50 x1.00
10% Solo 1,120 x1.00 x1.00 x1.00 x1.00 +(x1.00) x1.00 x1.00 x1.00
Mult 2,268 x1.00 x1.00 x2.80 x1.00 +(x1.70) x2.30 x2.80 x1.50
Solo 1,792 x1.00 x1.00 x1.00 x1.00 +(x1.00) x1.00 x1.00 x1.00
Mult 1,792 x1.00 x1.00 x1.00 x1.00 +(x1.00) x1.00 x1.00 x1.00
Solo 2,464 x0.50 x1.00 x1.00 x1.00 +(x1.00) x1.00 x1.00 x1.00
Mult 2,464 x0.50 x1.00 x1.00 x1.00 +(x1.00) x1.00 x1.00 x1.00
10% Solo 1,120 x1.00 x1.00 x1.00 x1.00 +(x1.00) x1.00 x1.00 x1.00
Mult 2,296 x1.00 x1.00 x2.90 x1.00 +(x2.00) x2.50 x3.00 x2.00
10% Solo 1,120 x1.00 x1.00 x1.00 x1.00 +(x1.00) x1.00 x1.00 x1.00
Mult 2,268 x1.00 x1.00 x2.80 x1.00 +(x2.00) x2.50 x3.00 x1.50
12% 47% 12% Solo 2,884 x3.10 x1.00 x1.80 x1.10 +(x1.10) x1.10 x1.50 x1.00
Mult 6,412 x3.10 x1.00 x5.58 x1.10 +(x2.53) x3.30 x4.50 x2.00
Fizjologia
Part Tnący Obuchowy Dystansowy Wytrzymałość
Head 95 90 85 15 0 30 20 10 100 100
Tongue 75 80 70 15 0 30 20 10 100 100
Neck 40 35 30 5 0 20 10 5 0 100
Body 35 35 30 0 0 15 5 5 0 100
Wings 50 45 40 10 0 25 15 5 0 100
Legs 45 45 40 0 0 15 5 0 0 100
Tail 55 50 45 10 0 25 15 5 0 100
Flinch Data
Part Value Color
Head 180 R
Body 300 O
Left Wing 210 W
Right Wing 210 W
Left Leg 240 O
Right Leg 240 O
Tail 220 G
Szkodliwe efekty
Szkodliwe efekty Initial Increase Max Damage Duration Decay
Trucizna 250 +150 700 5 15 s -5 /10 s
Sen 100 +90 370 0 40 s -5 /10 s
Paraliż 130 +75 430 0 12 s -5 /10 s
Ogłuszenie 120 +100 620 0 7 s -5 /10 s
Wytrzymałość 225 +75 900 0 0 s -5 /10 s
Dosiądź 40 +70 460 0 0 s -0 /0 s
Wybuch 70 +30 670 0 0 s -0 /0 s
Gnój 100 +150 0 0 0 s -0 /0 s
Wycięte części
Nis. poziom
Opończa bandyty
Duża łuska 100%
Przedm. zebrane przez koleżkoty
Łuska Pukei-Pukei 50%
Pióro Pukei-Pukei 28%
Łza wiwerny 22%
Materiał z potwora
Łuska Pukei-Pukei 50%
Pióro Pukei-Pukei 28%
Łza wiwerny 22%
Wycięto ogon
Ogon Pukei-Pukei 80%
Skorupa Pukei-Pukei 20%
Ślady potworów
Łuska Pukei-Pukei 100%
Master Rank
Nagrody
Nis. poziom
Rozbij głowę: Pukei-Pukei
Worek Pukei-Pukei 75%
Łuska Pukei-Pukei x2 25%
Złam grzbiet: Pukei-Pukei
Skorupa Pukei-Pukei 80%
Łuska Pukei-Pukei 20%
Złam skrzydła: Pukei-Pukei
Pióro Pukei-Pukei 80%
Łuska Pukei-Pukei 20%
Master Rank
Monster Attacks
Attack Move Power Ailment Guard Lv Guard Stamina
地形対応アクション_本体_ Body-terrain action 0 0 45
地形対応アクション_尻尾_ Tail terrain corresponding action 0 0 45
しぐさ_本体Gesture _ body 0 2 0
しぐさ_尻尾Gesture _ tail 0 2 0
しぐさ_全身Gesture _ systemic 0 2 0
ザコしぐさZako gesture 0 2 0
茂みごそごそBushes Gosogoso 10 0 10
乗り暴れTake rampage 20 20 1 20
乗り地形ダッシュ_体Ride terrain dash _ body 30 35 1 40
乗り地形ダッシュ_尾Ride terrain dash _ tail 30 35 1 40
乗り地形ぶつけHit ride terrain 0 1 0
ひるみ地形破壊Terrain destruction wince 0 0 0
地団駄Jidanda 30 20 1 20
回転尻尾(本体)Rotation tail (body) 30 20 0 20
回転尻尾(先端)Rotation tail (tip) 30 20 0 20
舌ビンタTongue Face Slapping 55 45 0 50
ダッシュ舌ビンタDash tongue Face Slapping 55 45 0 50
連続キックContinuous kick 30 20 0 20
ダッシュかみ_脚Dash hair _ leg 35 30 0 35
ダッシュかみ_頭Dash hair _ head 35 30 0 35
地形移動アクションTerrain move action 0 1 20
弱毒ブレスAttenuated breath 20 100 30 0 20
弱毒ブレス_着弾Attenuated breath _ landing 20 100 30 1 20
弱毒ブレスAttenuated breath 20 100 30 0 20
毒植物ブレスPoison plant Breath 20 100 30 0 20
毒植物ブレス_着弾Poison plant breath _ landing 20 100 30 1 20
毒植物ブレスPoison plant Breath 20 100 30 0 20
毒植物ブレス_残り液_ The remaining liquid poison plant Breath 0 100 2 0
胞子ブレスSpore Breath 40 100 30 0 40
胞子ブレス_着弾Spore breath _ landing 0 20 2 0
胞子ブレスSpore Breath 40 100 30 0 40
強ブレスStrong breath 55 100 50 0 55
強ブレス_着弾Strong breath _ landing 55 100 50 1 55
強ブレスStrong breath 55 100 50 0 55
はじけブレス_発射_1Breath _ firing _1 burst 20 100 100 0 55
はじけブレス_着弾_1Breath _ landed _1 burst 20 100 100 1 55
はじけブレス_発射_2Burst breath _ firing _2 20 100 100 0 55
はじけブレス_着弾_2Burst breath _ landed _2 20 100 100 1 55
はじけブレス_発射_1Breath _ firing _1 burst 20 100 100 0 55
強しっぽブレスStrength tail Breath 55 100 50 1 40
弱しっぽブレスWeak tail Breath 20 100 30 1 20
バインドボイス(小)Bind voice (small) 0 0 15
風圧_発射Wind pressure _ firing 0 50 0 30
風圧(小)Wind pressure (small) 0 1 5
地団駄Jidanda 30 35 1 20
痕跡ブレスTrace Breath 20 100 30 0 20
空中痕跡_発射Air traces _ firing 0 0 0
毒植物バックブレスPoison plant back Breath 20 100 30 0 20
胞子バックブレスSpore back Breath 40 100 30 0 40
はじけバックブレス_発射_1Burst back breath _ firing _1 60 100 50 0 55
牽制ブレスChecks and balances Breath 20 100 30 0 20
胞子ブレス_着弾Spore breath _ landing 0 20 2 0
はじけブレス_着弾_2_1Burst breath _ landed _2_1 0 2 0
はじけブレス_着弾_1Breath _ landed _1 burst 20 100 100 1 55
胞子ブレスSpore Breath 40 100 30 0 40
Guildcard Statistics
Kiranico © 2019 Credits