Paolumu

Paolumu hit data *up*

Body Part Sever Blunt Shot Fir Wat Thn Ice Drg Stun
Head 55 55 45 25 0 15 10 10 100
Neck 40 40 30 20 0 15 10 10 100
Neck Pouch 75 75 60 25 0 15 10 10 100
Body 46 46 42 15 0 10 5 5 0
Left Leg 40 35 25 15 0 10 5 5 0
Right Leg 40 35 25 15 0 10 5 5 0
Left Wing 35 35 45 15 0 10 5 5 0
Right Wing 35 35 45 15 0 10 5 5 0
Tail 25 25 15 20 0 15 10 10 0
Body Part Flinch Wound Sever
Head 180
Neck Pouch 300 500
Body 300 300
Left Leg 200
Right Leg 200
Left Wing 150 150
Right Wing 150 150
Tail 250 250

Paolumu loot table

Low Rank
Wound Neck Pouch
Pelage Paolumu x1 100%
Wound Wings
Palmure Paolumu x1 100%
Wound Back
Pelage Paolumu x1 100%
Wound Tail
Carapace Paolumu x1 100%
Quest Reward
Écaille Paolumu x1 100%
Pelage Paolumu x1 27%
Écaille Paolumu x1 21%
Os de Wyverne (G) x1 16%
Carapace Paolumu x1 15%
Extrait d'arginine x1 12%
Palmure Paolumu x1 9%
Track
Écaille Paolumu x1 100%
Shiny Drop
Écaille Paolumu x1 50%
Carapace Paolumu x1 28%
Palico Bonus
Écaille Paolumu x1 50%
Carapace Paolumu x1 28%
Plunderblade
Écaille Paolumu x1 43%
Pelage Paolumu x1 35%
Carapace Paolumu x1 22%
Body Carve
Écaille Paolumu x1 36%
Pelage Paolumu x1 28%
Palmure Paolumu x1 21%
Carapace Paolumu x1 15%
Capture
Écaille Paolumu x1 36%
Pelage Paolumu x1 28%
Palmure Paolumu x1 21%
Carapace Paolumu x1 15%
Investigation Reward (Gold)
Carapace Paolumu x1 36%
Palmure Paolumu x1 30%
Pelage Paolumu x3 14%
Extrait d'arginine x3 12%
Écaille Paolumu x3 8%
Investigation Reward (Silver)
Carapace Paolumu x1 32%
Palmure Paolumu x2 25%
Pelage Paolumu x1 18%
Extrait d'arginine x2 14%
Écaille Paolumu x2 11%
High Rank
Wound Neck Pouch
Pelage Paolumu + x1 100%
Wound Wings
Aile Paolumu x1 100%
Wound Back
Pelage Paolumu + x1 100%
Wound Tail
Cuirasse Paolumu + x1 100%
Quest Reward
Écaille Paolumu + x1 100%
Pelage Paolumu + x1 26%
Écaille Paolumu + x1 20%
Os acéros x1 16%
Cuirasse Paolumu + x1 14%
Extrait d'arginine x2 14%
Aile Paolumu x2 9%
Gemme wyverne x1 1%
Track
Écaille Paolumu + x1 100%
Shiny Drop
Écaille Paolumu + x1 50%
Cuirasse Paolumu + x1 28%
Palico Bonus
Écaille Paolumu + x1 50%
Cuirasse Paolumu + x1 28%
Plunderblade
Pelage Paolumu + x1 43%
Écaille Paolumu + x1 35%
Cuirasse Paolumu + x1 20%
Gemme wyverne x1 2%
Body Carve
Écaille Paolumu + x1 34%
Pelage Paolumu + x1 28%
Aile Paolumu x1 21%
Cuirasse Paolumu + x1 15%
Gemme wyverne x1 2%
Capture
Écaille Paolumu + x1 34%
Pelage Paolumu + x1 28%
Aile Paolumu x1 21%
Cuirasse Paolumu + x1 15%
Gemme wyverne x1 2%
Investigation Reward (Silver)
Cuirasse Paolumu + x1 32%
Aile Paolumu x1 23%
Pelage Paolumu + x2 14%
Extrait d'arginine x2 12%
Écaille Paolumu + x2 11%
Gemme wyverne x1 8%
Investigation Reward (Gold)
Cuirasse Paolumu + x1 30%
Aile Paolumu x1 24%
Gemme wyverne x1 16%
Pelage Paolumu + x3 12%
Extrait d'arginine x3 10%
Écaille Paolumu + x3 8%